Thursday, November 1, 2012

XXXIV - solo yots and mud

the day before
Armageddon
we go shopping

dagen før
Armageddon
shopper vi

a sudden urge to say
“Charlie Parker” in French

en pludselig trang til at sige
“Charlie Parker” på fransk

to hide the smell
I draw
a rose

for at skjule lugten
tegner jeg
en rose

I was a muddy field …
still am occasionally

jeg var en mudret mark …
det er jeg stadig af og til

1 comment: