Sunday, September 30, 2012

1st day / 1ste dag - solo rengay

sore bunion
half of every wind this day
in my right ear

øm knyst
halvdelen af alle vinde i dag
i mit højre øre


just enough oil
to silence the door hinge

kun lige olie nok
til at tystne dørhænglsen


stupid game show
the prison roof (across the street) red enough
for autumn

åndssvagt quizprogram
fængslets tag (på den anden side af gaden) rødt nok
til efteråret


popcorn all over
I zapp past 5
shark shows

popcorn over det hele
jeg zapper forbi
5 hajprogrammer


an uneasy feeling
as I go through my pockets

en urolig fornemmelse
mens jeg gennemroder mine lommer


someone mailed me
the formular for serotonin
October begins

nogen sendte mig
formlen for serotonin
oktober begynderSaturday, September 29, 2012

12 shots at Serotonin Bar / 12 shots på Serotonin Bar

C10H12N2O spelling my way back

C10H12N2O staver min vej tilbagea tower of pills in the stove an unknown blood type

et tårn af piller i ovnen en ukendt blodtypesidetracked The Holy Flute (femur) dressed as Marilyn

overflødiggjort Den Hellige Fløjte (lårben) klædt som Marilynclueless to where the light went The Grand Key rusts alone

uvidende om hvor lyset blev af Den Store Nøgle ruster alenethe curvature of the horizon mirrored in my scull

horisontens krumning spejlet i min hovedskalchanging an apple from green to red a black celibate dog

forvandler et æble fra grønt til rødt en sort cølibatær hundon some level a Latvian body then a slow tree fades

på ét plan en litauisk krop derefter falmer et langsomt træretreating through the hole in an olive the lizard of the hours

trækker sig tilbage gennem hullet i en oliven timernes øglewriting ”SUN” with invisible ink to a catfish counting moons

skriver ”SOL” med usynligt blæk til en malle der tæller månerleft side of the wind dies down October's in the spoon

venstre side af vinden tager af oktober er i skeeneven at 33 rpm a 120 bpm is 120 bpm

selv på 33 rpm er 120 bpm 120 bpmsome is REM from black a stair of feathers forms

noget er REM fra sort formes en stige af fjer


Monday, September 24, 2012

Bones - a journal for new haiku

Together with Sheila Windsor and Alan Summers I've started a new journal for gendai / new haiku.
On the web-site www.bonesjournal.com we've specified in words what we are looking for in haiku in the 21st century and we've created a "demo-version" to demonstrate.Sunday, September 23, 2012

nearfar / tætfjern

a thousand year old oak my nail jammed in the keyring

en tusind års gammel eg min negl sidder fast i nøgleringen
the usual: my thumb covers the moon

det sædvanlige: min tommelfinger dækker månen
alive I fart beneath a dying sun

i live prutter jeg under en døende sol
the 7 letters of Everest I write "toothpicks" too

Everests 7 bogstaver jeg skriver også "tandstikkere"

Wednesday, September 19, 2012

wind / vind

now the wind comes ...
the scarab sleeps
beneath a shoulder blade

                                                         nu kommer vinden ...
                                                         skarabæen sover
                                                         under et skulderblad


from his incubator
an aspiring king emerges
as a cartoon

                                                         fra sin kuvøse
                                                         kommer en aspirerende konge frem
                                                         som en tegneseriea raw about nudity pics
I take two painkillers
and kill a spider

                                                         et skænderi om nøgenbilleder
                                                         jeg ta'r to smertestillere
                                                         og dræber en edderkop


Tuesday, September 18, 2012

surr

stairs of liquorice
falling I become
a burst of dandelion seeds

                                      trapper af lakrids
                                      i faldet bli'r jeg til
                                     en sværm af mælkebøttefrø
a bottle of melted time
we find leprechauns
in Freud's beard

                                      en flaske af smeltet tid
                                      vi finder drillenisser
                                      i Freuds skæg

in the cellar
a Trappist monk
blows up the whale

                                        i kælderen
                                        sprænger en trappistmunk
                                        hvalen i luften

inverting the house
I become a lamp you
marry the fridge

                                       vender huset på vrangen
                                       jeg bli'r til en lampe du
                                       gifter dig med køleskabet
Thursday, September 13, 2012

Mytho

my knee itches ..
Surya's wagon flies
still faster

mit knæ klør …
Suryas vogn flyver
stadigt hurtigere

(Surya: Hindu/Vedic sun god, travels the sky in a golden chariot with a lot of horses. As the days get shorter I guess he travels faster … or something)


vanity vanity Saraswati straightened out and shaved

forfængelighed forfængelighed Saraswati rettet ud og barberet

(Saraswati: Hindu/Vedic goddess of the arts, knowledge, wisdom who is present as a river in India (myth/dried up) - and maybe also as the tiny streams in Denmark ...)
Wednesday, September 12, 2012

yep

it's all dust
my hoover picks up
planets and ancestors

alt er støv
min støvsuger samler
planeter og forfædre op

*

eternity this roll of tape has no beginning or end

evighed denne rulle tape har ingen begyndelse eller ende

*

exit samadhi 30 minutes yet till the super closes

ud af samadhi 30 minutter til Netto lukker

Sunday, September 9, 2012

from a black book / fra en sort bog

a fly in a thousand bottles I emerge a maggot

en flue i tusinde flasker jeg kommer ud som maddike

*

morning shivers a spine made of cheap wine

morgenrystelser en rygrad lavet af billig vin

*

fooled again slowly I turned Heavens into Hell

snydt igen langsomt ændrede jeg himle til helvede

*

through the DTs s a nurse whispers ”Dogs”

gennem DT'er hvisker en sygeplejerske ”Hunde”


*

bloodstained pillow (under the covers) my pulse races to the sky

blodplettet pude (under pudevåren) min puls ræser mod himlen

*

drink and vomit drink and vomit after and then the floor settles

drik og bræk drik og brok og så falder gulvet til ro

Friday, September 7, 2012

one-line haiku / een-linje haiku

incessant rain I translate my body from Latin


uophørlig regn jeg oversætter min krop fra latin


*


bowing to a missing god fog in the shape of me


bøjer mig for en fraværende gud tåge i min skikkelse


*


someone like me watching her move the girl from Ipanema


én som jeg ser hendes bevægelser pigen fra Ipanema


*


I stop counting by 1::: a riddle of the new moon


jeg holder op med at tælle ved 1 ::: nymånens gåde


*


stepping on a latitude I connect


træder på en længdegrad og forbindes


Thursday, September 6, 2012

autumn breeze / efterårsbrise

autumn breeze I count my toes like last year


efterårsbrise jeg tæller mine tæer som sidste år

Wednesday, September 5, 2012

lizard / øgle

voices are common here
a lizard explains
what the dreams meanstemmer er almindelige her
en øgle forklarer
hvad drømmene betyder

Monday, September 3, 2012

5

in the guts of old buildings veiled women walking in darkness

i bugen af gamle bygninger tilslørede kvinder der går i mørke

lost again the hole-in-water-test too Chinese

tabte igen hullet-i-vandet-testen alt for kinesisk
between the moon and the window the night

mellem månen og vinduet natten
water on stone I write Time and Time again

vand på sten jeg skriver Tid og atter Tidshe's a mystery but she fasts

hun er et mysterium men hun faster