Monday, September 3, 2012

5

in the guts of old buildings veiled women walking in darkness

i bugen af gamle bygninger tilslørede kvinder der går i mørke

lost again the hole-in-water-test too Chinese

tabte igen hullet-i-vandet-testen alt for kinesisk
between the moon and the window the night

mellem månen og vinduet natten
water on stone I write Time and Time again

vand på sten jeg skriver Tid og atter Tidshe's a mystery but she fasts

hun er et mysterium men hun faster

No comments:

Post a Comment