Monday, December 21, 2015

sequence / sekvens

between the eye and the tongue
a barbed-wire bridge
for dogs

mellem øjet og tungen
en pigtrådsbro
for hunde

were it not for humans
the human condition would be o.k.

var det ikke for mennesker
ville menneskets vilkår være o.k.

taking on a face
my tinnitus looks like
a politician

når den får ansigt på
ligner min tinnitus
en politiker

as night creeps upwards
I move the lamb closer to manger

mens natten kryber opad
flytter jeg et lam tættere på krybben

digging a hole in water
on our way
to greatness

graver et hul i vand
på vor vej
til storhed

stuck in a fairytale
our eyes darkens from within

fastlåst i et eventyr
mørkner vore øjne indefra


Monday, December 14, 2015

German / Tysk

I'm a boy on a grassy field in Germany. Man has just walked on the moon and a boy kicks a ball to me. He's half my age and speaks fluently German. That's the confusing bit.


veiled in clouds Denmark passes through the Geminids 


Jeg er en dreng på en græsmark i Tyskland. Mennesket har lige gået på månen og en dreng sparker en bold hen til mig. Han er halvt så gammel som mig og taler flydende tysk. Det er dét, der er forvirrende.


hyllet i skyer passerer Danmark gennem Geminiderne


Tuesday, December 8, 2015

December 8, 3.30 PM / 8nde december, 15.30

a decent cappuccino on a wobbly bench in the early dusk around 3.30 PM of a wet-ish and warm December day outside a very small coffee shop with room for only one table and two small chairs while we talk about the winters in our past that were really tough and when you couldn't leave the house/village/town because of snow and the road departments ran out of salt and salt didn't work anyway because it was too cold and the music from the inside comes out to us and it's Siouxsie & the Banshees Tinderbox and the fish monger from next door says that we shouldn't buy fish these days ”They're too expensive. Hardly anyone has landed anything because of the storms and what makes it to the shop is far too expensive”, and the young woman beside me says that she doesn't like fish anyway and I have sweetened my drink with lots of sugar and gulp down a couple of painkillers and we talk about how to save dry tobacco with slices of potato or apple and agree that potatoes are best because they don't give off taste and the guy on the other side tells me that he once lived in a place where he was snowed in for a month and the snow drifted to make piles four bicycles tall and I forget to ask how he measured that


between Venus and Mars clouds touching a church tower


en ordentlig cappuccino på en vakkelvorn bænk i det tidlige tusmørke ved 15.30 tiden på en fugtig og varm decemberdag udenfor en meget lille kaffebar der kun har plads til eet bord og to små stole mens vi taler om de vintre for nogle år siden der var virkelig hårde og hvor man ikke kunne komme ud af huset/byen/landsbyen på grund af sne og vejvæsenet løb tør for salt og salt virkede ikke alligevel fordi det var for koldt og musikken indefra kommer ud til os og det er Siouxsie and the Banshees' Tinderbox og fiskehandlere fra ved siden af siger at vi ikke skal købe fisk for tiden ”De er for dyre. Der er næsten ingen, der har landet noget på grund af stormene og det, der kommer til butikken er alt for dyrt”, og den unge kvinde ved siden af mig siger at hun heller ikke kan lide fisk og jeg har sødet min drik med masser af sukker og sluger et par smertestillende piller og vi snakker om hvordan man redder tør tobak med skiver af kartoffel eller æble og bli'r enige om at kartofler er bedst fordi de ikke afgiver smag og fyren ved siden af mig siger at han engang boede et sted hvor han var sneet inde en måned og sneen lavede driver der var fire cykler høje og jeg glemmer at spørge om hvordan han fik målt det


mellem Venus og Mars skyer der rører et kirketårnSunday, December 6, 2015

power-cut / strømafbrydelse


writing by candle light
(and with a fountain pen)
I'm given the name of the rose

skriver ved levende lys
(og med fyldepen) -
jeg får rosens navn

:

writing with ink
darkness is drawn out
to resemble letters

skriver md blæk
mørket strækkes ud
til at ligne bogstaver

:

power-cut
the wind is everything
now

strømafbrydelse
vinden er alting
nu

:

howling wind
this is how the West
is known

brølende vind
det er sådan vesten
kendes

:

falling out of the darkness a dog's barks

falder ud af mørket en hunds gøen

:

inside this pen
horses gallop across
a steppe

inde i denne pen
galoperer heste over
en steppe

:

mother tongue -
as is swells
it becomes emptier

modermålet -
når det svulmer
bliver det tommere

:

steadily through the power-cut growing hyacinths

støt og roligt gennem strømafbrydelsen voksende hyacinter