Monday, June 30, 2014

one-line tanka / en-linje tanka

I've deleted my blog for tanka. I found out that tanka really isn't my kinda venue - or rather how it appears here in the West. But I do write something that could pose as one-line tanka from time to time.  Here are some:

no use in counting the stars instead I look at the watch as the last train pulls away


omsonst at tælle stjernerne i stedet kigger jeg på uret da det sidste tog kører væk


:


the swallows returned at last I guess they're the ones that wore the wind down


svalerne er omsider vendt tilbage jeg gætter på det er dem der sled vinden ned


:

splitting headache and splitting a cauliflower I notice the sky's held up by the song from caged canaries


med hamrende hovedpine deler jeg et blomkål og opdager at himlen holdes oppe af sangen fra kanariefugle i bur


:


that mess in my neurotransmitters leaves me sleepless I build a ship from dead skin cells and head for a past Constantinople


rodet i mine neurotransmittere gør mig søvnløs jeg bygger et skib af døde hudceller og stævner mod et forgangent Konstantinopel


:


it's the same old a bluebottle won't use the open front door to escape my flat but thumbs continually against the windows


det' det samme gamle en spyflue vil ikke bruge den åbne hoveddør for at komme ud af min lejlighed men bumper igen og igen mod vinduerne


:


it's a continuous story neutrinos go through everything chattering in a language we cannot hear and that's annoying


det er en forsat historue neurtrinoer går gennem alting mens de sludrer på et sprog vi ikke forstår og det er irriterende


:


”One Cold Vibe Couldn't Stop Dis Ya Boogie” on my way to the shops I notice my sandals are giving my winter feet a blister


”One Cold Vibe Couldn't Stop Dis Ya Boogie” på vej til Brugsen lægger jeg mærke til at mine sandaler laver en vabel på mine vinterfødder


:


maybe Sunday is a day of demonstrating the state of things dust clings to the world web spun by dying spiders


måske er søndag dagen hvor tingenes tilstand bliver demonstreret støv klæber til verdensvævet lavet af døende edderkopper


:eight words per bead one hundred and eight times that's how many steps it takes to go round the village


otte ord per perle ethundredeogotte gange så mange skridt det tager at gå rundt om landsbyen


Sunday, June 29, 2014

late night solo yots(umono) / sen nat solo yots(umono)

chasing wind
a selfie to put a face
on sand

almost becoming a shroud
this growing darkness

when it ends
I'm still it - it's
still me

in the midst of summer
hails tear a rose apart


jager vind
en selfie for at sætte ansigt
på sand

bliver næsten et ligklæde
dette voksende mørke

når det ender
er jeg stadig det – det
er stadig mig

midt på sommeren
river hagl en rose itu

Monday, June 23, 2014

the fly / fluen

summer reruns the fly the fly the fly


en sommer af genudsendelser flue fluen fluen

Thursday, June 19, 2014

4 haiku

in an imaginary forest
I feed my wristwatch
mosquitoes


i en imaginær skov
fodrer jeg mit armbåndsur
med myg


:


mostly made from teeth
a nurse pours my blood
into small aquariums


hovedsageligt lavet af tænder
hælder en sygeplejerske mit blod
i små akvarier


:


following Earth's curvature
a bullet erases
memorised alphabets


følgende Jordens krumning
fjerner en kugle
huskede alfabeter


:


flesh-like in artificial light
a beetle digs a tunnel
into philosophy


hudlignende i kunstigt lys
graver en bille en tunnel
ind i filosofien

Saturday, June 7, 2014

Rusconi

it's a dream proven hollow and yet


det' en drøm der har vist sig hul og alligevel


:didn't we stab it the monster of poverty


stak vi det ikke fattigdommens monster:flat and checkered
that's the floor
coming


fladt og ternet
dét er gulvet
der kommer


:


there's the train gonna take it later


der er toget det vil jeg ta' senere


:


not interesting insomnia


ikke interessant søvnløshed


:


”they're like aphids just different” photons


”de er som tordenfluer bare anderledes” fotoner


:


Mastroiani and Loren my morning coffee's becomes Roman


Mastroiani og Loren min morgenkaffe bli'r romersk


:


Rusconi to a Dane that's a manly name


Rusconi for en dansker er det et mandigt navn

Sunday, June 1, 2014

Sunday notes / sødagsnoter

receding tide laurels become lead shoes in a broken clock

udgående tidevand laurbær bliver til blysko i et ødelagt ur


:


nested in my speech center Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ

indlejret i mit talecenter Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ


:


circling the pineal gland penguins on in-liners

cirkler omkring pinealkirtlen pingviner på in-liners


:


to complete the 8th day swallows return to the house screaming

for at fuldende den 8nde dag vender svaler skrigende tilbage til huset