Wednesday, July 27, 2011

[Tea w Patanjali / te m Patanjali]

Abt. 1500 years ago Patanjali wrote – or compiled - ”Yoga Sutras – how to know God”.

For ca. 1500 år siden skrev – eller samlede – Patanjali ”Yoga Sutras – hvorledes man lærer Gud at kende”.
tea with Patanjali -
the Patriarch bends to pry
a sutra from his shoe


te med Patanjali -
Patriarken bøjer sig for at lirke
en sutra ud af skoen

*

walking with Patanjali -
the Patriarch admits jealousy
towards his pet clouds


gåtur med Patanjali -
Patriarken tilstår sin jalousi
over hans kæle-skyer

*

hot dog stand -
Patanjali tells the Patriarch
the sutra for sweeting ketchup


pølsevogn -
Patanjali fortæller Patriarken
sutraen for sødere ketchup

*

neti, neti* -
Patanjali shows the Patriarch
the non-being of a hot-dog


neti, neti* -
Patanjali viser Patriarken
en hotdogs ikke-væren

*

tea with Patanjali -
the Patriarch fishes gunas
from the sugar


te med Patanjali -
Patriarke fisker gunaer op
af sukkeret

*

tea with Patanjali -
now he's present
now he's not


te med Patanjali -
nu er han her
nu er han her ikke

---

*
not this, not this - or - not this, nor that. A keyword from the Upanishads.

ikke det og ikke det - eller - ikke dette eller hint. Nøgleudtryk fra Upanishaderne.

Monday, July 25, 2011

New bookMy bilingual penguin haiku just published by Cyberwit: Click here

* 
Mine tosprogede pingvinhaiku publiceret af Cyberwit: klik her

Sunday, July 24, 2011

[drizzle / støvregn]drizzle drizzle drizzle and then some and a tree


støvregn støvregn støvregn og så lidt mere og et træ

Wednesday, July 20, 2011

[white sky / hvid himmel]

Surreal haiku

white sky -
a ball of thousand needles
rolls on frogs


hvid himmel -
en kugle af tusind nåle
ruller på frøer

*

white sky -
the absent wind
with a girl's name


hvid himmel -
den fraværende vind
med et pigenavn

*

white sky -
a concerto in D Major
turns into a spider


hvid himmel -
en koncert i D dur
bliver til en edderkop

*

white sky -
a dog of dust curls up
in a deaf ear


hvid himmel -
en hund af støv ruller sig sammen
i et døvt øre

Monday, July 18, 2011

[dying shasei / døende shasei]oh, the moon again -
the shasei dictionary
dried up from boredom


årh, månen igen -
shasei ordbogen er tørret ind
af kedsomhed

[DNA]coiling DNA I step over a dateline


snoet DNA jeg træder over en datolinie

Tuesday, July 12, 2011

[yard gravel / havegrus]yard gravel -
I build a demanding religion
from popsicle stickshavegrus -
jeg bygger en krævende religion
af ispinde

Saturday, July 9, 2011

[aphids / tordenfluer og bladlus]
aphids and I'm halfways through Jonahs' whale

tordenfluer og jeg er halvvejs gennem Jonas' hval

*

aphids beneath the Milky Way I go plural

bladlus under Mælkevejen går jeg i flertal

*

aphids I'm halfways through Bruchner's 9th

tordenfluer jeg er halvvejs gennem Bruchners 9nde

Tuesday, July 5, 2011

[caput mundi]caput mundi -
from the nose of a prophet
a paper ladder grows


caput mundi -
fra en profets næse vokser
en papirstige

Sunday, July 3, 2011

[monostichs]

thunder roll it all starts with a handshake

tordenskrald det starter med et håndtryk

*

rain a thunder god's goats grassing my scalp

regn en tordenguds geder afgræsser min isse

*

the very face I came with still in the making

det selvsamme ansigt jeg kom med stadig under opbygning

*

from the top of my head a spiral of strawberry flavored heat

fra min isse en spiral af varme med jordbærsmag

*

I stop counting by 1::: a riddle of the new moon

jeg tæller kun til 1 ::: en gåde om nymånen

*

circling the circle on the edge of a glass ::: A minor friction

går rundt i cirklen på kanten af glasset ::: A mol friktion

*

my house a few winters down a place to vanish

mit hus et par vintre henne et sted at forsvinde

*

in any language a heat to conquer by color

på ethvert sprog en varme der skal overvindes med farve


Friday, July 1, 2011

[hollyhocks / stokroser]past the hollyhocks
the nowhere-path that clings
to my feet


forbi stokroserne
stien til intetsteds der klæber
til mine fødder