Sunday, June 28, 2015

Shutters / SkodderIt starts with being dark. Then you notice the outline of a window and the sound of rain. Outside. (That's important). A less pronounced darkness comes in through what you now see are shutters and you step forward to open them. (The scent of wet trees and grass fills the room along with the sound; maybe they're two sides of the same thing?). The shutters make only little resistance. Outside there's a mirror. Or: the outside is a mirror. Swallows dart in and out a hole in the mirror. Around the hole there's darkness. The hole doesn't smell of anything.

                       almost complete my shad wDet begynder med at være mørkt. Så lægger du mærke til omridset af et vindue og lyden af regn. Udenfor. (Dét er vigtigt). Et mindre udtalt mørke trænger ind gennem det, du nu ser er skodder, og du går hen for at åbne dem. (Duften af våde træer og vådt græs fylder værelset sammen med lyden; måske er det to sider af samme ting?). Skodderne gør næsten ingen modstand. Udenfor er der et spejl. Eller: dét udenfor er et spejl. Svaler farer gennem et hul i spejlet. Udenom hullet er der mørke. Hullet lugter ikke af noget.

                        næsten fuldstændig min sk gge

Wednesday, June 24, 2015

Saxophone Window / Saxofon-vindue

Saxophone Window

Remember we had this window that sounded like a saxophone when the wind was right? A saxophone playing only one note, but a wailing one.

           over and over again this midsummer night's dream of summer


Saxofon-vindue

Kan du huske, dengang vi havde et vindue, der lød som en saxofon, når vinden stod rigtigt? En saxofon, der kun spillede én tone, men en klagende én.

           om og om igen denne skærsommerrnatsdrøm om sommer

Sunday, June 14, 2015

Dusty Vishnu / Støvet Vishnu - yotsumono

Dusty Vishnu

long forgotten
the chieftain under that hill
with the tree

silence is in its nature
the stone I kick

homecoming
greeted by 14 dead moths
and a dusty Vishnu

anyway away from the light
the blooming rebel orchidsStøvet Vishnu

glemt for længst
høvdingen under den høj
med træet

stilhed er i dens natur
stenen jeg sparker til

hjemkomst
hilst af 14 døde møl
og en støvet Vishnu

hvorsomhelst væk fra lyset
de blomstrende rebel-orkideer

Tuesday, June 2, 2015

more moons / flere måner

still with invisible taillight the moon

stadig med usynligt baglys månen

:

higher up than the jets the moon

højere oppe end jetflyene månen

:

invited or not the moon above the ball game

inviteret eller ikke månen over boldspillet

:

indifferent as ever the moon

ligeglad som altid månen

:

the colour moons should have the moon

den farve måner ska' ha' månen

:

keeping schtum as it travels the moon

holder kaje mens den rejser månen

:

ignorant of our projections the moon

uvidende om vore projektioner månen

:

taking all our babble cool moon

tager imod alt vores sludder cool måne

:

unaffected by the rain the moon

uberørt af regnen månen