Sunday, June 28, 2015

Shutters / SkodderIt starts with being dark. Then you notice the outline of a window and the sound of rain. Outside. (That's important). A less pronounced darkness comes in through what you now see are shutters and you step forward to open them. (The scent of wet trees and grass fills the room along with the sound; maybe they're two sides of the same thing?). The shutters make only little resistance. Outside there's a mirror. Or: the outside is a mirror. Swallows dart in and out a hole in the mirror. Around the hole there's darkness. The hole doesn't smell of anything.

                       almost complete my shad wDet begynder med at være mørkt. Så lægger du mærke til omridset af et vindue og lyden af regn. Udenfor. (Dét er vigtigt). Et mindre udtalt mørke trænger ind gennem det, du nu ser er skodder, og du går hen for at åbne dem. (Duften af våde træer og vådt græs fylder værelset sammen med lyden; måske er det to sider af samme ting?). Skodderne gør næsten ingen modstand. Udenfor er der et spejl. Eller: dét udenfor er et spejl. Svaler farer gennem et hul i spejlet. Udenom hullet er der mørke. Hullet lugter ikke af noget.

                        næsten fuldstændig min sk gge

No comments:

Post a Comment