black dog / sort hundapparently an accessory
the black dog goes well
with black

tilsyneladende et tilbehør
den sorte hund går godt
med sort

*

not one star escapes the fridge
a celebration of
the black dog

ikke een stjerne undslipper køleskabet
en fest for
den sorte hund

*

under a yellow waterfall
I teach the black dog
to fetch the paper

under et gult vandfald
lærer jeg den sorte hund
at hente avisen

*

not getting the idea of bleach
I teach the black dog
about holes

uden at forstå ideen med afblegning
lærer jeg den sorte hund
om huller

*

while the plastic cherries roll
we fill a black dog
with helium

mens plastikkirsebærene triller
fylder vi en sort hund
med helium

*

”think like me!”
the core of the conversation
with black dogs

”tænk som mig!”
kernen af samtalen
med sorte hunde


*

telling lies
the black dog tells me about
a laughing prophet

fortæller løgne
den sorte hund fortæller mig
om en leende profet

*

throwing a ball
and getting a skull back
that's play with a black dog

kaster en bold
og får et kranie tilbage
det' leg med en sort hund

*

bells calling to prayer
my coffee cup full of hair
from a black dog

klokker kalder til bøn
min kaffekop fuld af hår
fra en sort hund

*

on the under-side of the horizon
an up-side-down black dog
pissing

på undersiden af horisonten
en omvendt sort hund
der pisser

*

swallowing Vivaldi's Gloria
and making it … lame?
a tone deaf black dog

sluger Vivaldis Gloria
og gør den … tam?
en tonedøv sort hund

*

on my future grave
a black dog
shitting

på min fremtidige grav
en sort hund
der skider

*

I did fine among the shadows …
now a black dog turns on
the light

jeg havde det fint blandt skyggerne …
nu tænder en sort hund
lyset

*

reminding me
that I'm merely a meal
the black dog

minder mig om
at jeg kun er et måltid
den sorte hund

*

Bright Sunday
the black dog pulls out
an electric halo

Lyse Søndag
den sorte hund tager
en elektrisk glorie frem

*

I'm not fooled
the black dog claims
it's a cat (white)

jeg lader mig ikke narre
den sorte hund hævder
den er en kat (hvid)

*

between shark shows
I shoot pills after
the black dog

mellem hajprogrammer
skyder jeg piller efter
den sorte hund

*

a night of nothingness
(the bad kind)
the black dog multiplied
by itself

en nat af intethed
(den dårlige slags)
den sorte hund mangfoldiggjort
af sig selv

*

Saturday night is for horror
the black dog and I
eat pop-corn

lørdag aften er til gys
den sorte hund og jeg
spiser popkorn

*

claiming it's a rift
in time-space continuum
the black dog farts

påstår den er en revne
i rum-tid-kontinuummet
den sorte hund der prutter

*

discussing the allegory
of the seven days of creation
a bored black dog

diskuterer allegorien
i skabelsens syv dage
en sort hund der keder sig

*

”cherry blossoms are for weepies”
the black dog gnaws
at a rock

”kirsebærblomster er for flæbere”
den sorte hund gnaver
på en klippe

*

”I'm not discriminating”
the black dog eats
a blonde (too)

”jeg gør ikke forskel”
den sorte hund æder
(også) en blondine

*

to stop the black dog's terror
I show him
my shoes

for at standse den sorte hunds terror
viser jeg ham
mine sko

*

”are the lights on in the frigde?”
the black dog needs
a reboot

”er lyset tændt i køleskabet?”
den sorte hund trænger
til en genstart

*

service package 223
the black dog
crashes

service pakke 223
den sort hund
crasher

*

the yellow mantra
the black dog becomes
a cushion

det gule mantra
den sorte hund bliver
til en pude

*

”DEATH WHERE IS THY STING?”
(I'm yelling)
the black dog looks up
with sad eyes


”DØD HVOR ER DIN BROD?”
(jeg råber)
den sorte hund kigger op
med triste øjne

*

exausting sleep
I wake up half
a black dog

udmattende søvn
jeg vågner som halv
sort hund

*

lost in a maze
”amazing, the Crown of Creation
lost in a hedge. pff”


fortabt i en labyrint
”fantastisk Skabelsens Krone
farer vild i en hæk. pff”

**

African liberation
the black dog takes over
as dictator

afrikansk befrielse
den sorte hund tager over
som diktator

*

vacation
the black dog chases
his tail

ferie
den sorte hund jager
sin hale

*

”MY SEROTONIN”
the black dog licks up
my neurotransmitter


”MIT SEROTONIN”
den sorte hund slikker
min nerotransmitter i sig

*

god is great
the black dog sells
guns and grenades

gud er stor
den sorte hund sælger
geværer og granater

*

”you're doing better in chains”
the black dog sums up
the human ability
for freedom

”I klarer jer bedre i lænker”
den sorte hund opsummerer
menneskets evne
til frihed

*

day of rest?
the black dog nails
my feet
to the floor

hviledag?
den sorte hund sømmer
mine fødder
til gulvet

*

floating furniture
all gravity gathered
in the black dog

svævende møbler
al tyngdekraft samlet
i den sorte hund

*

good night
the black dog goes to sleep
in my stomach

godnat
den sorte hund falder i søvn
i min mave

*

”bon appetit”
the black dog eats my heart
again

”bon appetit”
den sorte hund æder min hjerte
igen

*

shit-covered sun
the black dog's eyes
turn yellow

lorte-dækket sol
den sorte hunds øjne
bli'r guleimage from Andrei Tarkovskij's "Stalker"
In his movies there's always a black dog
a horse, lots of water and ruins.

1 comment:

  1. I read the Black Dog again and again, Johannes! What can I say?
    Haunting, awesome, giving me a shiver,surrealistic, pictures coming alive! Show him your shoes and say KISHTA! KISHTA, black dog!    Freddy from Haifa

    ReplyDelete