Sunday, March 30, 2014

Amygdala - haibun


Amygdala

”see, there's a draft through it” she has taken out her cob-web heart and shows it to the panel of bird-headed judges sitting behind a long table one has the head of a crow one that of an eagle and the third the head of a flamingo as Zuschauer we are left in the dark as to why it's like this

cleaning day
we pack our unscreamed screams
in boxes

she is shivers the heart she holds shivers and then the shivers spread to the room first the floor then the chairs and tables cupboards and so on Die Zuschauer begin to shake and fall down those who doesn't make it out the court building begin to fall apart into tiny moths and flutter towards the huge chandelier in the ceiling holding a thousand candles

star gazing
the telescope points
to Amygdala

we hit the flames of course and through them get deported to the plaza outside to become bird headed judges looking for someone to judge

halting the pendulum midway an hour is held back until winter
Amygdala

“se, det trækker gennem det” hun har taget sit spindelvævshjerte ud og viser det frem for et panel af dommere med fuglehoveder der sidder bag et langt bord én har en krages hoved en et ørnehovede den tredje ligner en flamingo som Zuschauer har vi ingen anelse om hvorfor det er sådan

rengøringsdag
vi pakker uskregne skrig
i kasser

hun skælver hjertet hun holder skælver og derefter spreder rystelserne sig til rummet først gulvet så stolene og bordene reolerne og så videre Die Zuschauer begynder at ryste og falde og dem er ikke når ud af retsbygningen falder fra hinanden i små møl og flagrer mod den store lysekrone i loftet med tusind ly

kigger på stjerner
teleskopet peger mod
Amygdala

selvfølgelig rammer vi flammerne og gennem dem deporteres vi til plazaen udenfor for at blive fug dommere med fuglehoveder på udkig efter nogen at dømme

stopper pendulet midtvejs en time holdes tilbage til vinter
Friday, March 14, 2014

blur / uskarpt

smudged
by dirty
windows

the moon's
there

barely
full

udtværet
af beskidte
vinduer

månen
dér

knap
fuld
:

:


no
pretending

the knee
that hurts

the moon
there
ingen
forstillelse

knæet
der smerter

månen
dér


::


no
drama

blur
red

moon
intet
drama

utyde
lig

måne


:
:
not
even
a distant
car

just
a cat
in
heat

this
cold
night
ikke
engang
en fjern
bil

kun
en kat
i
løbetid

denne
kolde
nat

::what
attitude
needed?

that
bare rock

hanging
hvilken
attitude
er nødvendig?

den
nøgne klippe

der hænger


:
:
a year
since

I polished
these
windows

the moon's
older


et år
siden

jeg pudsede
de her
vinduer

månen
er ældre

Tuesday, March 11, 2014

sagebrush / bynke

the date for this said: December 28, 2012
datoen for dette sagde: 28. december, 2012blind snakes she turns away from the passing city


blinde slanger hun vender sig væk fra den passerende by


::


follow or don't rub my eyes as you drink your coke


følg efter eller la' vær' gnid mine øjne mens du drikker din cola


::


the falling of skin into my pocket some faint ferriswheel


huden der falder ned i min lomme et fjernt pariserhjul


::


putting my face back in place ”honey, the moon”


sætter mit ansigt på igen ”skat, det' månen”


::


birds something to get over iron flakes like dancers (and hurt)


fugle noget man kommer over jernspåner som dansere (og smerte)


::


a skin like asphalt (or the other way round) we fish for new genes


en hud som asfalt (eller omvendt) vi fisker efter nye gener


::


in a 90's shirt (those patterned ones, “wild”) adjusting the bladder content manually


i en 90'er skjorte (den mønstede slags, ”vild”) justerer blæreindholdet manuelt


::


carsick reading the Gita “don't blame it on the lizard”


læser Gita'en køresyg ”bebrejd nu ikke øglen”


::


“they wear moustaches and eat their children” a nail root stuck in the sock


”de har overskæg og spiser deres børn” en neglerod sidder fast i strømpen


::


concrete Apollo and Diana (mossy) somewhere someone uses an old typewriter


Apollo og Diana af beton (mosgroet) et sted bruger nogen en gammel skrivemaskine


::


does she net-date? I can sit with my hand down the pants (the right one)


netdater hun? jeg kan sidde med én hånd nede i bukserne (den højre)


::


among the sagebrush a culture of fear erases knowledge


mellem bynkerne en frygtens kultur udraderer viden


::


the glass has to be hard and coated some rust sticks to my conscience


glasset skal være hårdt og belagt noget rus klæber til min samvittighed


::


like cogwheels the yantra & the coffee grinder

som tandhjul yantraet & kaffemøllen


::


hurtful feathers among the monuments and then rain

sårende fjer mellem monumenterne og regnen


::


they're ashes & I've got 'em

de er aske & jeg har dem


::


she wishes I wish they do too and it's common

hun ønsker jeg ønsker de gør det også og det' almindeligt


::


a handle in the clouds

et håndtag i skyerne


::


the doors we don't paint and grass

dørene vi ikke maler og græsset


::


the season for spiders I wash

årstiden for edderkopper jeg vasker

Saturday, March 8, 2014

Sub-bass - haibun

Sub-bass

new tenants downstairs their cooking is Danish the one that's home all day likes machine-made house-music with a deep sub-bass must be loud I never heard anything from down there before not even from those who at least once a week came to apologize for the screaming baby we hope it didn't bother you I didn't hear anything I never asked if they heard me she was weird he was a dog and her mother had the final say she moved he drank and eventually moved too not being able to live alone in this godforsaken village


rain inside the rain
a hole from my youth
still in my pocket

–-

Publ: Notes from the Gean No 20, June 2013

Sub-bas

nye lejere nedenunder de laver dansk mad dén der er hjemme hele dagen kan lide housemusik lavet af maskiner med en dyb sub-bas må være højt jeg har aldrig før hørt noget dernedefra selv ikke fra dem der dengang kom mindst en gang om ugen for at undskylde for den skrigende baby vi håber ikke at det generede dig jeg hørte ingenting jeg spurgte aldrig om de hørte mig hun var underlig han var en hund og hendes mor bestemte alting hun flyttede han drak og flyttede sidenhen ude af stand til at bo alene i denne gudsforladte landsby


regn inde i regnen
et hul fra min ungdom
stadig i min lomme

Wednesday, March 5, 2014

snowdrops / vintergækker (yotsumono-ish / yotsumono-agtig)

”rhino or cloud, whatever”
”but you don't walk
you sit!”

”sanity? an overrated
thing, I'd say”

”pft! and it's gone”
”yea, unless you keep
the lid on”

”wow, snowdrops!”
”yea, there here every year”
”næsehorn eller sky, hvadsomhelst”
”men du vandrer ikke
du sidder!”

”normalitet? overvurderet
sku' jeg mene”

”pft! og det' væk”
”med mindre du beholder
låget på”

”wow, vintergækker”
”ja, de er her hvert år”

Sunday, March 2, 2014

Leone's Vision / Leones vision

red herring
I'm told the I began
as a tree

as the fog lifts
the prison solidifies

double glazing
from a certain point
we have two suns

in Leone's vision
cicadas just know


vildand
nogen si'r jeg begyndte
som et træ

som tågen letter
bli'r fængslet mere solidt

termoruder
fra et bestemt punkt
har vi to sole

i Leones vision
ved cikader det bare