Saturday, October 29, 2011

[slow / langsomt]

as slow as my fingers touching the wind


så langsomt som mine fingre der rører vinden


Wednesday, October 26, 2011

[Time / Tiden]

it is like sand I laugh and pour water on Time


den er som sand ler jeg og hælder vand på Tiden

Tuesday, October 25, 2011

[aurora]

this could be painless aurora and glass-head


dette kunne være smertefrit aurora og glashoved

Sunday, October 23, 2011

[bleak future / dyster fremtid]

yea the bleak future will come I eat penutbutterbananasandwichja ja den dystre fremtid vil komme jeg spiser jordnøddesmørbananmellemmad

Monday, October 17, 2011

[cat's hairs / kattehår]

messy table my eyes wander from cat's hairs to the North Star


rodet bord mine øjne vandrer fra kattehår til Nordstjernen

Sunday, October 16, 2011

[sun sets / solen går ned]
another jug of water the sun sets as it should


endnu en kande vand solen går ned som den skal


Thursday, October 13, 2011

[a way in / en vej ind]

it's a way in fol lowth elastbut terfly's flight


en vej ind fø lgde n sids teso mmer ful gsflugt

Tuesday, October 11, 2011

[dbl. haiga]only a breath away October windkun et åndedrag væk oktobervinden
and a couple of October ku's:


playing my mnemonica the autumn wind


spiller på min mnemonika efterårsvinden


*

peek-a-boo October sun


borte-borte-tit-tit oktobersol


[1000]


my genom and a 1000 smiles rock wave surfing

 

min genmasse og 1000 smil klippebølgeridt

Sunday, October 9, 2011

[... and monostichs again / og enlinjehaiku igen]swimming with plastic fish two stones ahead


svømmer med plastikfisk to sten foran


*


I would have loved you porcupine horizon


jeg vill have elsket dig pindsvinehorisont

Saturday, October 8, 2011

[bossa-nova]
wearing clouds
a dancing god plays
a lazy bossa-nova


klædt i skyer
spiller en dansende gud
en doven bossa-nova

Friday, October 7, 2011

[sour apple / surt æble]

another sour apple -
I resort to the tactics
of the scorched mind


endnu et surt æble -
jeg tyr til det brændte sinds taktik

--
this is an example of how the two languages may result in a difference in the form of the haiku. I try to use Danish as close to the spoken language as possible, so breaking up the second line would seem awkward.

Monday, October 3, 2011

[ and monistich / og 1-linje haiku]

a cloud of skin cells I travel this day aone

en sky a hudceller jeg rejser alene gennem dagen

*

in my veins babbling ancestors each with their own will

i mine årer snakkende forfædre hver med deres egen vilje

*

need a haircut the wind picks up from West

trænger til at blive klippet vinden tager til fra vest

*

neck pains the trees take over where the ocean left off

nakkesmerter træerne tager over hvor havet slap

*

5 nanometers into the coffee a mermaid and an iron curtain

5 nanometer inde i kaffen en havfrue og et jerntæppe

*

fall gradually exposing the church no mail on Mondays

efteråret afslører gradvist kirken ingen post om mandagen

*

swelling up in my mouth the word autumn

det svulmer op i munden ordet efterår

*

now able to have morning hair trees sigh in October

kan nu have morgenhår træer sukker i oktober

*

turning my head while the Earth turns two faces in one

drejer mit hoved mens Jorden drejer to ansigter i eet

*

tis not about photos I select shape from dust to dust

det handler ikke om fotografier jeg vælger form fra støv til støv

*

Sunday, October 2, 2011

[roaring universe / brølende univers]

roaring universe -
I fight to liberate
a pair of bicycle lights


brølende univers -
jeg kæmper for at befri
et par cykellygter

Saturday, October 1, 2011

[12 bar blues / 12 takters blues]last night in September
added to the periodic table
the 12 bar blues


sidste nat i september
lagt til den periodiske tabel
12 takters blues