Wednesday, September 28, 2011

[monostich]

dancing photones a little tired I age on


dansende fotoner en smule træt i fortsat aldring

Tuesday, September 27, 2011

[haiga]

is this it?
an imaginary bridge
we agree to cross


er det dét?
vi enes om a krydse
en indbildt bro

Monday, September 26, 2011

[singing eels / syngende ål - haiga]


the darkness of hell in tight little portions ::: singing eels


helvedes mørke i små fine portioner ::: syngende ålSunday, September 25, 2011

[red berries / røde bær]


still alone and penniless shiny red berries


stadig alene og uden penge røde bær

Saturday, September 24, 2011

[haiga]

a dopamine flute!
I'm covered by a layer
of sleeping rock

en dopaminfløjte!
jeg er dækket af et lag
sovende klippe

Wednesday, September 21, 2011

[dying wasp / døende hveps]

things that can wait and a dying wasp ::: autumn darkness

ting der kan vente og en døende hveps ::: efterårsmørke

Monday, September 19, 2011

[blue fish / blå fisk]

above the old church
the blue fish
of tedious exile


over den gamle kirke
det trættende eksils
blå fisk

Friday, September 16, 2011

[wall clock / vægur]

why no vulcanos?
my wall clock insists
on being three minutes behind


hvorfor ingen vulkaner?
mit vægur insisterer på
at gå tre minutter for langsomt

Thursday, September 15, 2011

[falling pears / faldende pærer]


falling pears -
through a whole in the wind
an offer of oblivion


faldende pærer -
gennem et hul i vinden
et tilbud om glemsel

Monday, September 12, 2011

[early September / tidlig september]

early September -
I'm having doubts about
this man/island thing


tidlig september -
jeg er i tvivl om denne
menneske/ø ting

Sunday, September 11, 2011

[hush / shh]

hush little bird!
in an anatomical atlas
no gland called “Home”


shh, lille fugl!
i et anatomisk atlas
ingen kirtel ved navn ”Hjem”

Monday, September 5, 2011

[Monday / mandag]it's still Monday
I am a ping-pong ball
bursting with duality


det er stadig mandag
jeg er en bordtennisbold
der strutter af dualitet

Sunday, September 4, 2011

[ ...]in the inner ear
a tiny tempest -
the anvil of avenge in rubber


i det indre øre
en lillebitte storm -
hævnens ambolt i gummi