Monday, April 29, 2013

parallels and stuff: Noah's 94th egg / Noahs 94nde æg

parallels and stuff: Noah's 94th egg / Noahs 94nde æg: ”the draught” he said ”is the state of things between floods”                                 at 4 am the birds go crazy in ...

Tuesday, April 16, 2013

5 mountains: 4 surreal tanka / 4 surreelle tanka

5 mountains: 4 surreal tanka / 4 surreelle tanka: roaring silence not a pig answers the Big Sky Piano the tabernacle excretes snails to fit the Colonel's rage brølende st...

Sunday, April 14, 2013

curse / forbandelse

a thousand-year curse
waiting to die
among snowdrops

his mum made all living things
make a promise

an imprint in the grass: fallen angel

knowing it's wrong fantasizing about crows' thoughts

white clothes here
coloured there

typical: the first day of spring
the stench of manure
fills the air
en tusindårsforbandelse
venter på at dø
mellem vintergækker

hans mor fik alt levende
til at afgi' et løfte

et aftryk i græsset: falden engel

vèd det er forkert fantaserer over kragers tanker

hvidt tøj her
farvet dér

typisk: første forårsdag
og gyllestanken fylder
luften

Friday, April 12, 2013

clown / klovn - a surrenga

”clown” the commode drawers are quite bourgeois

”klovn” kommodeskufferne er temmelig borgerligelooking up ”cat” under ”uncertain death” the Schrödinger's clown

kigger efter ”kat” under ”uvis død” Schrödingers klovnby tea-time Alice falls as tealeaves form the ceiling

ved tetid falder Alice som teblade fra loftetit rains upwards pavements are perfectly sweetened

det regner opad fortovene er perfekt sødedea conclave of penguins votes for a canned clown as chairman

et konklave af pingviner stemmer for en dåseklovn som formandunderneath the purple boxers a tattoo of purple boxers

under de purpurfarvede boxershorts en tusch af purpurfarvede boxershortsa sermon in Dada the clown abolishes the AHA-moment

en prædiken på Dada klovnen afskaffer AHA-øjeblikket”more than meet the eye” birchpollen fills the air

”mere end man lige kan se” birkepollen fylder luften”testiculos habet et bene pendentes” all the crickets cry

”testiculos habet et bene pendentes” skriger alle fårekyllingernethe clown's brain go walkabout the dream trails never end

klovnens hjerne ta'r på walkabout drømmesporene ender aldrigvintage pistols the lead clown dances the pogo

klassiske pistoler blyklovnen danser pogo

”testiculos habet et bene pendentes”
The Roman Church, according to legend, stipulated that anyone elected Pope should prove that his genitalia were intact. To this end a special chair was fashioned that had a horseshoe-shaped seat. The Pope to be would sit on the seat and the cardinals would pass by, checking the papal procession and proclaiming: ‘testiculos habet et bene pendentes’. A loose translation being: ‘testicles he has and well-hung ones’. 

SURRENGA
A Surrenga consists of 11 one-liners and the links should strive to attain a surreal quality. The Surrenga may be done solo or with partners. It was created by Alexis K. Rotella on the 17 March 1997.

Wednesday, April 10, 2013

pbl/pkb

replacing my id a cardboard box of songs I am the wood that is floor and table

i stedet for mit id en papkasse med sange jeg er træet der er gulv og bod

carnations and doom in a tear canal drums creates waves and in return

nelliker og dom i en tårekanal trommer skaber bølger og til gengældSaturday, April 6, 2013

sardine tactics / sardintaktik

sardine tactics my back pressed against the surface

sardintaktik min ryg presset mod overfladen


breaking the mirror-sphere wholeheartedly my ball motion

smadrer spejl-sfæren helhjertet min kuglebevægelse


in the bluer current the taste of ssri

i den mere blå strøm smagen af ssri


along equator if I had someone to rub against

langs ækvator hvis jeg nogen at gnubbe mig op ad

Wednesday, April 3, 2013

pbl / pkb

from "the paper bell lessons" / fra "papirklokkens belæringer"
dividing myself between unbeing and death again I planted a lily in the caucus of a black dog

deler mig selv mellem uværen og død igen jeg plantede en lilje i liget af en sort hund

*

tis and skewed waltz of bones and time the woman made from milk gives milk gives

det' en skæv vals af knogler og tid kvinden lavet af mælk giver mælk giver

Tuesday, April 2, 2013

a kigo doesn't make a haiku / et kigo betyder ikk' det er haiku

by a fermenting frog pond
he talks only of
beverages

day in day out
in unimaginative shoes

in spite of nuclear weapons
their language sounds
ugly

”vitality” is a non-word
under the cherryblossomfullmoonriverofheaven
ved en gærende frødam
taler han kun om
drikkevarer

dag ud og dag ind
i fantasiløse sko

på trods af atomvåben
lyder deres sprog
grimt

”vitalitet” er et ikke-ord
under kirsebærblomstfuldmånemælkevejen

Monday, April 1, 2013

parallels and stuff: 5lines: amino acids / aminosyrer

Noah's 81st egg / Noahs 81nde ægparallels and stuff: 5lines: amino acids / aminosyrer: slightly surreal tanka/gogy-whatever in two tongues 5lines: amino acids / aminosyrer : day of St. Ansgar as usual eternity slips awa...