Wednesday, January 25, 2012

(3626 g)

3626 grams of human expansion tbc


3626 gram menneske udvidelse fortsættes

Tuesday, January 24, 2012

(slightly surreal / en smule surreelt)

split open the seagull and caress the ocean the order went

riv mågen op og kærtegn havet lød ordren

*

here and there a child in hiding dreaming up me

her og der et barn i skjul drømmer mig

*

a flag driven by breath this sticky stuff is disgust

et flag drevet af åndedræt det klæbrige noget er afsky

*

piercing blue sky not much to hide I turn rhino

skærende blå himmel ikke meget at skjule jeg bli'r næsehorn

Sunday, January 22, 2012

(one-line ku's / en-linje ku'er)

not mouth enough for more questions ::: a young gull passes


ikke mund nok til flere spørgsmål ::: en ung måge passerer:


stuck with the organ of flies I play with one finger only


må nøjes med fluernes orgel jeg spiller kun med én finger

Saturday, January 21, 2012

(butterfly song? / sommerfuglesang?)

butterfly song, bah
I house a trillion
broken mirrorssommerfuglesang, pff
jeg huser en trillion
knuste spejle

(anti shasei?)

permafrost
here and there objectives
going blindpermafrost
her og der går objektive
mod blindhed


-
Danish version says "objective ones" or "those who are objective" - or it's a "loose" adjective ...

Wednesday, January 18, 2012

broken strip every 5 minutes the scene starts over

knækket strimmel hver 5. minut begynder scenen forfra

:

nameless for a little while I see a shadow

navnløs et kort øjeblik ser jeg en skygge

:

cocky youth after the first word silence

selvsikker ungdom efter det første ord stilhed

:

in parallel lines for the same ocean blind

i parallelle rækker mod det samme hav blinde

:

& this rock I stand on weightless

& den klippe jeg står på vægtløs

Sunday, January 15, 2012

(2 surreal ku / 2 surreelle ku)


sinking between a now and a comb I get sprouting-fever


synker mellem et nu og en kam jeg får spirefeber


*


one face too little onceinawhile a rock called Cruithn


eet ansigt for lidt engangimellem en klippe kaldet Cruithne 

Wednesday, January 11, 2012

(10th / 10ende )

on the tenth day
I unravel a flute
made from squirrels and sugarpå den tiende dag
optrævler jeg en fløjte
lavet af egern og sukker

Tuesday, January 10, 2012

(mountain goat et al / bjergged et al)

this is why things get lost
the mountain goat
forgot your name

det er derfor ting forsvinder
bjerggeden
glemte dit navn

*

to get there in time
rip along the dotted line
at Equator

for at nå det i tide
riv langs den punkterede linje
ved ækvator

*

I sink my watch
into the anthill –
my face rearranged

jeg sænker mit ur
ned i en myretue -
mit ansigt omarrangeret

*

carrying a letter
through the green haze
to calm the grass

jeg bærer et brev
gennem den grønne dis
for a berolige græsset

Monday, January 9, 2012

(among other things / blandt andre ting)

among other things a hand-printed black hole

blandt andre ting et håndtrykt sort hul

*

a sore muscle i listen to the spin dryer with sheep

en øm muskel jeg lytter til tørretumbleren med får

*

her og der en rytme jeg ældes som en bøje i havn

here and there a rhytm I age as a buoy in port

Thursday, January 5, 2012

[the trick / tricket]

acceptance is the trick I turn off AC/DC 


tricket er accept jeg slukker for AC/DC

Tuesday, January 3, 2012

3 hatsuyume

hatsuyume
can I conjur up Fuji Yama
eating hawks and eggplants


hatsuyume
kan jeg fremtrylle Fuji Yama
der spiser høge og auberginer
hatsuyume
she tells me I hum
The Girl from Ipanema in my sleep
 

hatsuyume
hun siger jeg nynner
The Girl form Ipanema i søvne


 


hatsuyume
her severed head still snoring
follows me down the hall


hatsuyume
hendes afhuggede snorkende hoved
følger mig ned ad gangen

Sunday, January 1, 2012

[home / hjemme]


no new sun my cock still smells of her

ingen ny sol min pik lugter stadig af hende