Wednesday, February 26, 2014

false spring / falskt forår

” … somehow or other I have fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms at Your lotus feet."~Sri Siksastakam
this
pain

to
see

or
not
denne
smerte

at
se

eller
ikke:where
the wings
were

shoul
der bladeshvor
vingerne
var

skul
derblade
:muddy
path

it's
spring
there
mudret
sti

det'
forår
dér:prematurely
taking off

hat
and
scarf

you sneezefor tidligt
ta'r du

hat
og
tørklæde
af

og
nyser


:false
spring

you
can't stand

the wind
falskt
forår

du kan
ikke

holde
vinden
ud:finding
your hat

full
of pollen

and rain
finder
din hat

fuld
af pollen

og regn:the fountain
springs
green

it's ducks' poo

and bread
springvandet
springer
grønt

det' andelort

og brød


:


messing
with your
defence

pollen
driller
dit forsvar

pollen:drifting
on your
eye-lakes

mucus
driver
på dine
øjensøer

slim:they're out

skateboard
boys
de er ude

skateboard
drenge:this is whole
that is whole

snowdrops
dette her helt
det er helt

vintergækker:I am

that's when

it
begins
jeg er

det' dér

det
begynder
:not
a cell
dividing

double
sun
ikke
en celle
der deler
sig

dobbelt
sol:from this whole
that whole

dog-ends

in your
pocket
fra dette hele
dét hele

skodder

i din
lomme:(–)

and
you'r
fighting

the force
(–)

og du
slås
mod

kraften:tableau
vivant

green
shoots

shooting
green
tableau
vivant

grønne
skud

skyder
grønt:into open air green shootsud i den fri luft grønne skud

Monday, February 24, 2014

Voodoo - haibun

Voodoo

Absent minded I drop a herbal tablet on the glass table. I can hear it roll and stop but I can't find it. It's not behind the mug, the fruit basket, the ash tray, the tobacco pouches or the empty Cinderella video cassette. Maybe it's because I can't do two things at once: taking out a tablet and watch James Bond trying to avoid being killed by a sneaky voodoo man at the same time. Probably.

almost spring
I check the pollen count
to make sure
it's o.k. to sneeze


Voodoo

Fraværende taber jeg en urtepille på glasbordet. Jeg kan høre den trille og standse, men jeg kan ikke finde den. Den er ikke bag kruset, frugtskålen, askebægeret, tobakspungene eller den tomme Askepot videokassette. Måske er det fordi jeg ikke kan gøre to ting på én gang: tage en pille ud og se James Bond forsøge at undgå, at blive slået ihjel af en lusket voodoomand på samme tid. Højst sandsynligt

næsten forår
jeg tjekker pollentallet
for at sikre mig
det' o.k. at nyse

Saturday, February 22, 2014

solo yotsumono

a scar in the belly of a cloud
this is when my blood
is needed

halving any fruit
to slow down time

in the neighbour's garden
a hypothetical heron
turns red

out of Paradise
I listen to the floorboards
et ar i skyens mave
det er nu mit blod
bli'r vigtigt

deler enhver frugt i to
for at forsinke tiden

i naboens have
bli'r en hypotetisk hejre
rød

ude af Paradis
lytter jeg til gulvbrædderne

Sunday, February 16, 2014

some full moon ku / nogle fuldmåne ku (408)

672 full moons so far this one's in my glass

672 fuldmåner indtil videre denne her er i mit glas


:


doesn't matter if you talk about it or not full moon

ligegyldigt om man taler om den eller ikke fuldmånen


:


a barren rock in space disappearing with the speed of nail's growth

en gold klippe i rummet fjerner sig med hastigheden negle gror


:


you can see it full moon

du kan se den fuldmånen

:


nothing special full moon

ikk' noget særligt fuldmånen

:


I roll a smoke and it's there full moon

jeg ruller en smøg og den er der fuldmånen


:


closing the window wind doesn't shake the full moon

lukker vinduet vind rykker ikke ved fuldmånen


:


passive light among lights the full moon

passivt lys mellem lys fuldmånen


:


it's on her back when she sleeps full moon

den er på hendes ryg når hun sover fuldmånen


:


doesn't sex itself up on videos the full moon

gør sig ikke ekstra lækker på videoer fuldmånen


:


between two fingers the full moon

mellem to fingre fuldmånen


:


you forgot to buy milk you say looking at the full moon

du glemte at købe mælk siger du og ser på fuldmånen


:


what if it's the back we see full moon viewing

hvad hvis det er bagsiden vi ser fuldmånetur


:


not an intrepid machine the full moon

ikke en frygtløs maskine fuldmånen


:


you can balance it on your finger but not touch it full moon

den kan balancere på din finger men du kan ikke røre den fuldmånen


:


ordinary life as we know it under the full moon

almindeligt liv som vi kender der under fuldmånen


:


spy on it all you want full moon

spionér imod den alt det du vil fuldmånen


:


listen it's quiet full moon

lyt den er stille fuldmånen


Sunday, February 9, 2014

4 ku

sun on a Sunday not outside Time

sol på søndag ikke udenfor Tiden

:

not wading in it twice but crossing it again the stream

vader ikke i den to gange men krydser den igen åen

:

rolling the same tobacco again then licking

ruller den samme tobak igen slikker så


:

dried-up spider in the loo window letting the bells in

indtørret edderkop i toiletvinduet der lukker klokker ind

Thursday, February 6, 2014

Raga Bihag - yotsumono

raga Bihag
the train eats its way
through dark towns

my faces | secaf ym
follow me through invisible fields

and when they break
shoelaces
becomes important

I turn and turn
into emptiness

raga Bihag
toget æder sig vej
gennem nørke byer

mine ansigter | retgisna enim
følger mig gennem usynlige marker

og når de knækker
bliver snørebånd
vigtige

jeg vender mig
og bliver tomhed

Tuesday, February 4, 2014

snowfog / snetåge

see

noth
ing's
perma
nent

the
snow's
cert
ainly
not

der
ser
du

in
tet
er
perma
nent

sneen
er
i
hvert
fald
ikke


:
:
:


rain
snow
sleet
sweat

it
runs
falls
lies
free
zes

like
uregn
sne
slud
sved

det
løber
falder
fryser

som
du


:
:
:


you

the
snow
man

mlt
du

sne
man
den

smltr


:
:
:


no
soil
to
suck

snowater

around
your
feetingen
jord
til
at
suge

snevand
omkring
dine
fødder


:
:
:


back
into
the
clouds

snowfogtil
bage
til
skyerne

snetågeSaturday, February 1, 2014

yotsumono

February
still too cloudy
to find a star-friend

absent minded I lick
the wrong side of the Rizla

in a box
of old papers
I find my blood type

what's left to say? snow

februar
stadig for overskyet til
at finde en stjerneven

distræt slikker jeg
den forkerte side af Rizla'et

i en kasse
med gamle papirer
finder jeg min blodtype

hvad er der tilbage at sige? sne