Sunday, March 31, 2013

5lines: amino acids / aminosyrer

tanka/gogyoshi in two tongues5lines: amino acids / aminosyrer: day of St. Ansgar as usual eternity slips aways among the conflakes (too much sugar, maybe) St. Ansgars dag som sædvanlig...

Tuesday, March 26, 2013

two from PBL / to fra PKB

my soft parts in pains far below the sun (or to the left of Ganymedes)
                                                          the heart in a boat on land with worms


mine bløde dele i smerter langt under solen (eller til venstre for Ganymedes)
                                                               hjertet i en båd på land med orme


*


the bittersweet smell of wounds and I befriend flies in the rotting of a star I see me comingden bittersøde lugt af sår og jeg bli'r venner med fluer i en stjerne der rådner ser jeg mig komme

Sunday, March 24, 2013

from "the paper bell lessons" / fra "papirklokkens belæringer"

iridescent scars on the flesh door facing North
                                                                              I leave me outside the soul bunker
iriserende ar på køddøren der vender mod nord
                                                                               jeg efterlader mig udenfor sjælsbunkeren

Sunday, March 17, 2013

ex "paper bell lessons" / ex "papirklokkens belæringer"

watching The Soundless give birth to language
                                    leave, just leave, and take your place with you
betragter Den Lydløse føde sproget
                                 gå, bare gå, og tag dit sted med dig

Saturday, March 16, 2013

from "the paper bell lessons" / fra "papir klokkens belæringer"

the smooth skin of this stone a voice drawn from from dawn

den glatte hud på denne sten en stemme trukket fra daggryet

*

a place to stand upright hippocampus is a paper bell now

et sted at stå oprejst hippocampus er en papirklokke nu

*

rebuilding my name from scratch spring is lost among wires

genopbygger mit nav fra bunden foråret er fortabt mellem kabler

*

taking off on burned wings the first sound keeps rolling

letter på brændte vinger den første lyd lyd ruller stadig

*

the face I keep for facing you is gone
                                      this phase of reality is handheld


ansigtet jeg bruger til at stå ansigt til ansigt med dig er væk
                                                   denne fase af virkeligheden er håndholdt...Wednesday, March 13, 2013

recreating the beast / genskaber det store udyr

sleeping in this field the wheat rots

sover på denne her mark rådner hveden


recreating The Great Beast and adding sugar (sans subtext)

genskaber Det Store Udyr og tilætter sukker (sans undertekst)


half hidden the boat where reason ends

halvt skjult båden hvor fornuften ender


I wear it now the morning meant for ants

jeg har den på nu morgenen bestemt for myrer


into the Great White (teeth and all) a god made from lard

ind den Store Hvide (med tænder og det hele) en gud lavet af fedt


around midday I reshape to a projection of holes

omkring middag omformer jeg mig til en projektion af huller


midday a hatless horse under the big blue

middag en hatteløs hest under det store blå


still less light (than yesterday) leaves sound like waves

stadigt mindre lys (end i går) blade lyder som bølger


winter time for paper bells

vinter tid for papirklokker

Thursday, March 7, 2013

blue / blå(t) (3:2)

outoftheblueblue

                              udafdetblåblåt

blueoutoftheblue

                              blåtudafdetblå

theblueoutofblue

                              detblåudafdetblå

blueblueoutofthe

                              blåblåudafdet

blueblueoftheout

                              blåtblåafdetud


Tuesday, March 5, 2013

4 ku (breakfast situation)

coffee and cigarettes
the birds can make all the noise
they wanna


kaffe og smøger
fuglene kan lave al den larm
de vil
garbage trucks
I gather painkillers
for breakfast


skraldebiler
jeg samler smertestillere
til morgenmaden
break fast or slow the snapping point is a rainbow


knæk hurtigt eller langsomt brydningspunktet er en regnbue
faint light
again I make a resolution
to give ”caring”
a try


svagt lys
igen laver et fortsæt
om at forsøge mig
med ”at kere mig”

Friday, March 1, 2013

Alice's night / Alices nat

The sequence/series/linked form written by me and Giovanni Monte and published in the new issue of A Hundred Gourds (www.ahundredgourds.com) is here presented with a translation into Danish. Mmmh, but "translation" maybe isn't the right word. The whole thing was written in both languages simultaneously, but we submitted only the English version to Gourds ...

sinking into my skin a chain of yellow teeth


synker ind i min hud en kæde af gule tænder


days shorten a rattle of a chain from somewhere


dage bli'r kortere en raslen af en kæde fra et ubestemt sted


the first tinted leaves I'm a bone


de første farvede blade jeg er en knogle


ten billion cells hardly a language left


ti milliarder celler knap nok et sprog tilbage


as the turning point approaches a handshake


ligesom vendepunktet nærmer sig et håndtryk


small winds gather to larger ones the dog yawns


små vinde samles til en større hunden gaber


I do understanda spider dries up behind the sun


jeg forstår det godt” en edderkop tørrer ud bag solen


this could be a paper ladder the label says not


det her kunne være en papirstige mærkaten siger nej


the minister took the name Lamb the rest is Chinese


ministeren to navnet Lam resten er kinesisk


beads of blood from a stone this hissing song


perler af blod fra en sten denne hvæsende sang


between falls still a clock to wind


mellem fald stadig et ur at trække op


let me do ita rosary of dead stars


lad mig gøre det” en rosenkrans af døde stjerner


everything is bigger there and the dogs


alt er større der og hundene


I call it blue, kindadeath is upstairs


jeg kalder det blåt, en slags” døden er ovenpå


a shining mountain it's people that brings darkness


et lysende bjerg dets folk bringer mørke


guns talk democracy for billionaires


pistoler taler demokrati for milliardærer


where Alice stepped in a squashed frog


hvor Alice trådte en mast frø


it could've been on a Sundaya rope dangles from a clouddet ku' ha' været på en søndag” et reb dingler fra en sky


Johannes S. H. Bjerg & Giovanni Monte