Monday, May 26, 2014

a beginning / en begyndelse

not
that
I care

brown
lilacsikke
at
det rør'
mig

brune
syrener


:


look
swallows

a
super
fluous

state
mentse
svaler

en
over
flødig

be
mærkning


:


we're
not
old
folks

we
state
the
obvious

in
soli
tudevi er
ikke
gamle
mennesker

vi
siger
det
ind
lysende

i
en
som
hed


:

don't
get
too
attached

swallows
and
lilacsknyt
dig
ikke
for
tæt

svaler
og
syrener

:


no
it's not
an allegory
for love

dead
lilacs


nej
det er
ikke
et billede
på kærlighed

døde
syrener


:


don't mention it the swallows don't

nævn ikke det svalerne gør ikke


:


they're
here
and
untouchable

the swallowsde er
her
og
urørlige

svalerne


:


the dark
spots
floating
cross
my eyes

they're swallows?


de mørke
pletter
der flyder
hen over
mine øjne

er de svaler?


:


blocking
the stairs

lilacs
and
death


blokerer
trappen

syrener
og død


:


even
the doc
mentions
them

lilacs
and
swallows


selv
lægen
nævner
dem

syrener
og
svaler

:

piercing
the im
penetrable

swallows


spidder
det u
intrængelige

svaler


:


not
copy
righted

yet

swallow
and
lilacs


ingen
op
havs
rettigheder

endnu

svaler
og
syrener


:


in
a week

they're
history

the
lilacs


om
en uge

er de
historie

syrenerne


:


where's
the argument

swallows


hvor er
diskussionen

svaler


:


making
the air
heavier

in an
instant

lilacs


gør
luften
tungere

på et
øjeblik

syrener


:


like
the air
's not
even
there

swallows


som
om
luften
slet ikke
r der

svaler


:


swift
swifts

there


sejlende
mursejlere

dér


:


the church
looks still
heavier

and
intert

under
the swifts


kirken
ser stadigt
tungere
ud

og
inert

under
mursejlerne


:


don't
think
it's art

to notice
the swallows


tro
ikke
det' kunst

at lægge
mærke til
svalerne


:


yes
in
this
goldilocks
zone

dead
lilacs


ja
i
denne
goldilocks
zone

døde
syrener


:


they're not sleepless the swallows

de er ikke søvnløse svalerne


:


raga
Brindabani
Sarang

the swifts
are no
where

to be seen


raga
Brindabani
Sarang

mursejlerne
er ingen
steder

at se


:


u
can't
cut
a flute
from
them

swallows


du
ka
ikke
skære
en fløjte
af dem

svalerne


:


they
wake
up
scream
ing

swallows


de
vågner
med
et skrig

svaler


:


even
as I
piss

facing
the sun
set

screaming
swifts


selv
mens
jeg pisser

med ansigtet
vendt mod
solnedgangen

skrigende
mursejlere


:


harbingers
of a new
age

Tarkovsky's
swallows


budbringere
for en ny
tid

Tarkovskys
svaler

:

it's the travelling dark and the low flying swallows

det' det rejsende mørke og de lavtflyvende svaler
Wednesday, May 14, 2014

some spring ku / nogle forårs-ku

getting through my thick skull neutrinos

trænger gennem min tykke hovedskal neutrinoer

:

invisible to my tired eyes warblers

usynlige for mine trætte øjne sangfugle

:

134 updates for Windows how we freeze time

134 opdateringer til Windows sådan fryser vi tiden

:

thickening the air in an instant lilacs

fortykker luften med det samme syrener

:

peek-a-boo May sun

borte-tit-tit majsol

:

a hint of a parallel world spring puddle

en antydning af en parallel verden forårspyt
Friday, May 2, 2014

my light / mit lys

My light is black matter moving my right hand.
Agreed, it's obviously unaccounted for, unseen, we're not sure it's there,
                    the man says, but it needs to be. Otherwise
we have been wrong since Einstein
and god forbid, he doesn't say.
Unbearable.
My light is a tortoise (I pretend it's a dog) and we walk slowly together.
My light is immense and lazy
yet I have the mind of a matchbox or a can of pears.
Pears, I think, is a fitting image.
It's not doing anything, my light, like it has run out of I don't know, recharging.
It looks a bit like my grandson but he's an active bunch of energy
and gladly wears the safety glasses that came with the toy tool set
I gave him.

It's remembering both good and embarrassing songs
my light
and I whistle them (under duration) in public places.

There's nothing deep about it, my light, it's mostly a fish in a bowl.

My light is a bicycle with square wheels
and together we go down one-way streets the wrong way.
We sit up at night saying nothing.
I'm waiting for it to show me stuff, the meaning of life, god, a good movie
but it's up to me, it says
swimming around
there
in its bowl (quantum glass and all).

I was born with it, the light, and from it,
and it's sometimes blue and plays a flute
sometimes a little old man somewhat smelly
and with bad teeth
but liking good coffee and good cigars.Mit lys er sort stof der bevæger min højre hånd.
Indrømmet, det er tydeligvis ikke noget, man kan redegøre for, uset,
vi er ikke sikre på, at det er der, siger manden, men det bliver det
                nødt til at være. Ellers har vi taget fejl siden Einstein og gud
forbyde det, siger han ikke.
Ubærligt.
Mit lys er en skildpadde (jeg lader som om, det er en hund) og vi går
langsomt, når vi går tur.
Mit lys er umådeligt stort og dovent
og alligevel har jeg et sind som en tændstikæske
eller en dåse pærer. Pærer et et passende billede, forekommer det mig.
Det foretager sig ikke noget, mit lys, som om det er løbet tør for jeg-ved-ikke-hvad,
det genoplader.
Det ligner min datters søn, men han er et aktivt bundt af energi
og elsker at have de sikkerhedsbriller på, der kom med det sæt
af legetøjsværktøj, jeg gav ham.

Det husker både gode og pinlige sange
mit lys
og jeg fløjter dem (under tvang) på offentlige steder.

Der er intet dybt over mit lys, det er for det meste
en fisk i en bowle.

Mit lys er en cykel med firkantede hjul
og sammen kører vi ned ad ensrettede gader
den forkerte vej.
Vi sidder oppe om natten i stilhed.
Jeg venter på, at det skal vise mig noget, meningen med livet, gud,
en god film, men det er op til mig, siger det,
mens det svømmer rundt
der
i sin bowle (kvanteglas og alt det der).

Jeg blev født med det, lyset, og af det
og nogle gange er det blåt spiller fløjte,
andre gange er det en lille gammel mand, der lugter lidt
og har dårlige tænder
men elsker god kaffe og gode cigarer.