Wednesday, November 27, 2013

haibun

opposed thumb
I grab hold of a fleeting
moment


and apparently this new blue pill should provide some sleep not a barbiturate so you won't get addicted but a strong anti-histamine made for motion sickness the doc sounds convinced and I look for signs of her ”programming” me so to speak I say o.k. and try it out at night but …


returning home where the rain fell half a nagging moon

modsatrettet tommelfinger
jeg griber efter et flygtigt
øjeblik


og efter sigende skulle denne nye blå pille give noget søvn ikke et barbiturat så du bliver ikke afhængig men et stærkt antihistamin lavet mod transportsyge lægen lyder overbevisende og jeg kigger efter tegn på om hun forsøger at ”programmere” mig jeg siger o.k. og prøver den om aftenen men …


vender hjem til hvor regnen faldt en halv plagende måne

Sunday, November 24, 2013

rien de tout - Gerald O'Mudd

Found this sequence from May 2012 signed: Gerald O'Mudd
Fandt denne sekvens fra maj 2012 underskrevet: Gerald O'Mudd

nothing, really … / ikk' noget særligtspitting an atom some mucus there and a tree


spytter et atom ud noget slim dér og et træ


:


otherwise engaged one finger taps Bruckner's 9th


optaget til anden side een finger trommer Bruckners 9nde


:


something posing as sky in an idea of a heart


noget der poserer som himmel en ide om et hjerte


:


as I burn seven steps towards the sea


mens jeg brænder syv skridt mod havet


:


my hand in yours or vice-versa a pocket of air


min hånd i din eller vice versa en luftlomme


:


reality tv half the world in a new coma


reality tv halvdelen af verden i en ny koma


:


recession tango and me that hate accordions


recessionstango og mig der hader harmonika


:


a minor mirage statesmen father a jelly-fish


en mindre luftspejling statsmænd bli'r fædre til vandmænd


:


sneaky devils! Higgs-Bosons in the off milk


snu djævle! Higgs-Bosonner i den sure mælk:


a slow death from the word: BE! and diabetes


en langsom død fra ordet: VÆR! og sukkersyge


:


hug me (“hug” = “chop” in my tongue) then run


knus mig (ikke som sten) og løb så


:


don't bother half the Milky Way already decorated


gør dig ingen anstrengelser halvdelen af Mælkevejen er allerede udsmykket


:


some stuff ordered by numbers camels travel in lines

noget er ordnet efter nummer kameler rejser i rækker


:


days in the bar relativity even more relative with peanuts


dage i baren relativiteten endnu mere relativ med peanuts:


“keep it short” a signed X and a boxed animal sound


“gør det kort” underskrevet med X og en dyrelyd i æske


:


giving blood freely the rest is a pawn shop


giver frivilligt blod resten er en pantelåner


:


there's water in everything fishing for redemption in a pocket


der er vand i alting fisker efter forløsning i en lomme


:


“don't mind me” Death drinking in a car park


“tag dig ikke af mig” Døden drikker på en parkeringsplads


:


she wears precisely enough to be nude sunlight


hun har lige nok på til at være nøgen i sollys


:


face it! it's God putting taste in strawberries


indse det! Gud putter smag i jordbær


:


pull down me pants, lassie! subatomic particles on a slow day


træk mine bukser ned, tøsepige! subatomare partikler på en langsom dag


:


“it's a mouthful” the quantum field extends to the next street


“det' en mundfuld” kvantefeltet går helt til næste gade


:


“don't say that” she claims she belongs to a non-laughing god


“sig ikke det!” hun si'r hun tilhører en ikke-grinende gud


:


a language hllwed out by lzinss permafrost and fast-food


et sprog uhlet af dvenskb permafrost og fast-food


:


God Is Great as mortar shells hits the children's ward


Gud er Stor mens mortergranater rammer børneafdelingen


:


rien de tout a politician drops from 60th floor


rien de tout en politiker falder fra 60nde etage
Tuesday, November 19, 2013

solo yotsumono

let's ride the roller coaster
into the sun's
belly

beneath the chattering rooks
I take off my hat

creaking
         the knee and
the heart-frog

in a future lake
we build a shrine of paper
for a fire-god
lad os tage rutsjebanen
ind i solens
mave

under sludrende råger
tager jeg min hat af

knirker
           knæet og
hjertefrøen

i en fremtidig sø
bygger vi et alter af papir
til en ildgud

Thursday, November 14, 2013

Tree Knob / Trædiller - haibun

Tree Knob

”I wanna go somewhere warm. What about Mallorca or Ibiza?”
”Man, you're a tree, you can't go anywhere without the risk of dying. I'm not even sure if birches can cope with the Mallorcan climate.”
“But I hate winter. It's sleep, sleep, sleep and freeze. I want to dance, dance, dance and have a good time. Nothing happens here in winter and especially not in this garden. Only this half-hearted fish pond and the hose constantly pouring water in and you you know how it is when you listen to running water: You gotta piss.”
“Trees don't piss. They haven't got a knob and they don't dance either.”
“Ah, come on. Humour me. Use your imagination.”
I pick up a cardboard tube that has been the inside of a toilet roll, make two small holes and pull a piece of string through them and then I tie it around the tree to show him I do have imagination and will use it.
“Now, it that imaginative enough for ya.”
“Man, you're a bore, you are.”


sharing the caterpillar's hookah
I blow smoke rings
t'wards Orion


“I can't even talk to the kois. They're too stupid.”

Trædiller

“Jeg vil ned til varmen. Hvad med Mallorca eller Ibiza?”
”Mand, du' et træ. Du kan ikke rejse nogen steder uden at risikere at dø. Jeg er ikke engang sikker på, at birketræer kan klare klimaet på Mallorca.”
”Men jeg hader vinteren. Det er søvn, søvn, søvn og kulde. Jeg vil danse, danse, danse og more mig. Der sker ingenting her om vinteren og i hvert fald ikke i den her have. Der er kun den dér halvhjertede fiskedam og slangen, der hele tiden pøser vand i, og du véd, hvad der sker, når man hører en vandhane løbe: man skal pisse.”
”Træer pisser ikke. De har ikke en diller og de danser heller ikke.”
”Arh, la' nu vær'. Føj mig. Brug din fantasi.”
Jeg samler et paprør op, der har været inderst i en toiletrulle, laver to små huller, trækker en snor igennem dem og binder det om træet for at vise, at jeg har fantasi og er klar til at bruge den.
”Er det fantasifuldt nok?”
”Mand, du' sgu da en stivstikker.”

et sug på larvens vandpibe
jeg blæser røgringe
mod Orion

”Jeg kan ikke engang tale med guldfiskene. De' for dumme.”

Wednesday, November 6, 2013

1st shard / 1ste skår

falls
dark

               in
               this
               room

and
with
out

               as
               much

a
word

               sound
               as


falder
mørk

              i det
              her
              værel
              se

og
ud
en

             lige
             så
             meget

et
ord

             lyd
             som

Tuesday, November 5, 2013

on Zephyrs and robins / om Zefyrer og rødkælke

Zephyrs and robins
we're categorized
as snowflakes

Zefyrer og rødkælke
vi er kategoriserede
som snefnug


cancelled trains
where I sleep a gull
is born

aflyste tog
hvor jeg sover fødes
en måge


culturally Christian and tired
by winter solstice
our skulls sing

kulturkristen og træt
ved vintersolhverv
synger vore kranier


as in real life
I'm interrupted by commercials
every 15 minutes

som i det virkelige liv
afbrydes jeg af reklamer
hver 15nde minut


through the window in the dog
I wave at the fairies
igniting the sun

gennem vinduet i hunden
vinker jeg til feerne
der antænder solen


woven into the background radiation
a caterpillar collects
phone numbers

vævet ind i baggrundsstrålingen
samler en larve
telefonnumre