Thursday, November 14, 2013

Tree Knob / Trædiller - haibun

Tree Knob

”I wanna go somewhere warm. What about Mallorca or Ibiza?”
”Man, you're a tree, you can't go anywhere without the risk of dying. I'm not even sure if birches can cope with the Mallorcan climate.”
“But I hate winter. It's sleep, sleep, sleep and freeze. I want to dance, dance, dance and have a good time. Nothing happens here in winter and especially not in this garden. Only this half-hearted fish pond and the hose constantly pouring water in and you you know how it is when you listen to running water: You gotta piss.”
“Trees don't piss. They haven't got a knob and they don't dance either.”
“Ah, come on. Humour me. Use your imagination.”
I pick up a cardboard tube that has been the inside of a toilet roll, make two small holes and pull a piece of string through them and then I tie it around the tree to show him I do have imagination and will use it.
“Now, it that imaginative enough for ya.”
“Man, you're a bore, you are.”


sharing the caterpillar's hookah
I blow smoke rings
t'wards Orion


“I can't even talk to the kois. They're too stupid.”

Trædiller

“Jeg vil ned til varmen. Hvad med Mallorca eller Ibiza?”
”Mand, du' et træ. Du kan ikke rejse nogen steder uden at risikere at dø. Jeg er ikke engang sikker på, at birketræer kan klare klimaet på Mallorca.”
”Men jeg hader vinteren. Det er søvn, søvn, søvn og kulde. Jeg vil danse, danse, danse og more mig. Der sker ingenting her om vinteren og i hvert fald ikke i den her have. Der er kun den dér halvhjertede fiskedam og slangen, der hele tiden pøser vand i, og du véd, hvad der sker, når man hører en vandhane løbe: man skal pisse.”
”Træer pisser ikke. De har ikke en diller og de danser heller ikke.”
”Arh, la' nu vær'. Føj mig. Brug din fantasi.”
Jeg samler et paprør op, der har været inderst i en toiletrulle, laver to små huller, trækker en snor igennem dem og binder det om træet for at vise, at jeg har fantasi og er klar til at bruge den.
”Er det fantasifuldt nok?”
”Mand, du' sgu da en stivstikker.”

et sug på larvens vandpibe
jeg blæser røgringe
mod Orion

”Jeg kan ikke engang tale med guldfiskene. De' for dumme.”

No comments:

Post a Comment