Tuesday, November 5, 2013

on Zephyrs and robins / om Zefyrer og rødkælke

Zephyrs and robins
we're categorized
as snowflakes

Zefyrer og rødkælke
vi er kategoriserede
som snefnug


cancelled trains
where I sleep a gull
is born

aflyste tog
hvor jeg sover fødes
en måge


culturally Christian and tired
by winter solstice
our skulls sing

kulturkristen og træt
ved vintersolhverv
synger vore kranier


as in real life
I'm interrupted by commercials
every 15 minutes

som i det virkelige liv
afbrydes jeg af reklamer
hver 15nde minut


through the window in the dog
I wave at the fairies
igniting the sun

gennem vinduet i hunden
vinker jeg til feerne
der antænder solen


woven into the background radiation
a caterpillar collects
phone numbers

vævet ind i baggrundsstrålingen
samler en larve
telefonnumre

No comments:

Post a Comment