Friday, July 20, 2012

haiku


by a fire
            (in a cardboard room)
the phoenix and I exchange
urban myths


ved et bål
               (i et paprum)
udveksler føniksen og jeg
vandrehistorier

Monday, July 16, 2012

to the bone / til benet


white orchids
blooming

a kind of
action

this
summer



hvide orkideer
blomster

en slags
handling

denne
sommer


*


lights on
in
daylight


still
nothing

to
see



lyset tændt
i
dagslys

stadig
intet

at
se


*


yawning

that too

a
breath



gaber

også dét

et
åndedrag


*


new books

the cords
on the floor

should I
clean them?



nye bøger

ledningerne
på gulvet

sku' jeg
vaske dem?


*


a sub
atomic

part
icle

like me

with
possesions
and
pains



en sub
atomar

part
ikel

som mig

med
ejendele
og
smerter


*


light

caressing
corneas

what more
soul?



lys

kærtegner
hornhinder

hvad mere
sjæl?


*


bird
shit

on the window

I can
explain



fugle
lort

på vinduet

jeg kan
forklare


*


gnawing
at
wood

the wasp

I could
haven
been



gnaver
af
træet

hvepsen

jeg kunne
have
været


*


a spoon

bending in water

(and
gathering
bubbles)

this is how
I was
born



en ske
der
bøjer i vand

(og
samler
bobler)

sådan
blev jeg
født


*


I can do this

step
on
grass

and
smoke


jeg kan gøre dette

træde
græs

og
ryge


*


black
and
white
birds

could I have
a name

and
keep it?



sorte
og
hvide
fugle

kunne jeg have
et navn

og
beholde
det?


*


nothingness
or
phlegm

I stirr
(and don't stirr)

my coffee
clockwise



intethed
eller
slime

jeg rører
(eller rører ikke)

i min kaffe
med uret


*


where
the ladder
stood

a shadow ladder

just as good



hvor
stigen
stod

en skyggestige

lige så god


*


for a while
it's
a tree …

I scramble a chair

for the fun
of it


for en stund
er det
et træ …

jeg skramler
med en stol

bare for
sjov


*


the unexpected
yellow leaf

I could sway

in the wind
as well



det uventede
gule blad

jeg kunne også

vaje
i vinden



Friday, July 13, 2012

surreal again / surrealistisk igen

family basement
we dissolve sun-horses between
hymns of peace



familiekælder
vi opløser solheste mellem
fredshymner

Friday, July 6, 2012

in a surreal mood (that happens ...)


blue moonlight
a horse fit for priesthood
shits



blåt månelys
en hest egnet som præst
skider



Tuesday, July 3, 2012

haiku


a feather
fallen from the sky
on the fish in my head



en fjer
faldet ned fra himlen
på fisken i mit hoved