Tuesday, April 26, 2016

Magnificent Fish Day / Det Den Storslåede Fisks Dag


”Cod”. He falls down and bangs his forehead against the ground.
”Why 'cod'? Could be koi, for all I know. Or flounder ...”. I'm trying to break his will. It's Magnificent Fish Day and he has fallen under its spell.
”How many eels does it take to change a light bulb?” He is determined not to dishonour the customs and keeps silent pretending to study “Aquarium Fish in Colours”. And just as well. I can't think of a finish to the riddle slash joke.

                    with the DNA of a stone
                    I learn
                    to wear moss”Torsk”. Han falder ned og hamrer panden mod jorden.
”Hvorfor 'torsk'? Det ku' være koi, så vidt jeg véd. Eller rødspætte ..”. Jeg prøver at nedbryde hans vilje. Det er Den Storslåede Fisks Dag og han er faldet under dens fortryllelse.
”Hvor mange ål skal der til, for at skifte en pære?” Han er besluttet på ikke at vanære skikkene og tier, mens han lader som om, han studerer ”Akvariefisk i farver”. Godt det samme. Jeg kan ikke finde på en slutning på gåden skråstreg vittigheden.

                    med en stens DNA
                    lærer jeg
                    at bære mosWednesday, April 20, 2016

up /op


no meat yet awakened
the hunting spider
plays solitaire

totally cigar shaped
the cigar I save
till granddad's birthday

rubbing rubbing
the shadow of the orchid
clings to the table

*:*:*

In a dream I'm commanded to bomb the ship MS Christmas anchored up in the harbour. I crawl into what can best be described as a double cone shaped vehicle of a dark metallic material. It takes off through the night air and lands close to the harbour as it's programmed to do. I step out and the vehicle shrinks. I can hold it my hand now and I know it has become the bomb I'm supposed to throw at the ship. I set the timer (like on an egg timer) and throw it towards the MS Christmas (which is now lit up with festive lights) but it hits a wooden fence and bounces back into my hand. This happens a few times and each time the timer goes back to the beginning and adds another thousand years. I predict that I'll be doing this forever if I don't wake up, so ...

ignoring my programming I step out left foot first

***

taking over the air again mating trees


with the help of unseen warblers sunrise


they do that drag houses up from the soil crows


**:**:**


intet kød vågnet endnu
jagtedderkoppen
lægger kabale

aldeles cigarformet
cigaren jeg gemmer
til farfars fødselsdag

gnider gnider
orkideens skygge
klistrer til bordet

*:*:*

I en drøm bliver jeg kommanderet til at bombe skibet MS Jul, der ligger for anker i havnen. Jeg kravler ind i et fartøj, hvis form bedst kan beskrives som en dobbelt keglespids af et mørkt metallisk materiale. Det letter og flyver gennem natten og lander tæt på havnen, som det er programmeret til. Jeg stiger ud, og fartøjet krymper. Jeg kan nu holde det i min hånd, og jeg ved, at det er blevet ti den bombe, jeg skal kaste mod skibet. Jeg sætter timeren (som på et æggeur) og kaster den mod MS Jul (som nu er oplyst af festlige lys), med den rammer et træstakit og springer tilbage til min hånd. Det gentager sig nogle gange, og hver gang går timeren tilbage til begyndelsen og lægger tusind år til. Jeg forudser, at jeg kan komme til at gøre det samme igen og igen i lang tid, hvis jeg ikke vågner, så ...

sætter min programmering til side træder jeg ud venstre fod først

*:*:*

overtager luften igen træer der parrer sig


med hjælp fra usete sangfugle solopgang


det er det de gør trækker huse op af jorden krager