Thursday, June 23, 2016

Tuna Finch / Tunfinke


bewitching Kim Jung-Uno's nanny
the Tuna Finch
in the Sea of Japan

turning into a missile
the Tuna Finch defends against
an imaginary foe

in the Sea of Japan
the Tuna Finch becomes a beard
for The Leader

proving the existence of food
the Tuna Finch sings
for North Korea

added to the pork map
the deep sea tree
where the Tuna Finch nests

after the trepanation
holes for the Tuna Finch
to enter

a parasite of the Cloud Whale
Tuna Finches die
in Tibet

forhekser Kim Jung-Unos mormor
Tunfinken
i det Japanske Hav

forvandlet til et missil
forsvarer Tunfinken mod
indbildte fjender

i det Japanske Have
bli'r Tunfinken et skæg
for Lederen

beviser eksistensen af mand
Tunfinken der synger
for Nordkorea

føjet til svine-kortet
dybhavstræet
hvor Tunfinken bygger rede

efter trepaneringen
huller som Tunfinken
kan komme ind ad

en parasit på Skyhvalen
Tunfinken der dør
i TibetWednesday, June 22, 2016

rhododendron rhododendron rhododendron

rhododendron rhododendron rhododendron
the night train grows longer
and longerrhododendron rhododendron rhododendron
nattoget bli'r længere
og længere

Tuesday, June 14, 2016

virtual cake / virtuel kage


”Here you are. One yummy slice of home baked cake! I tell you it's good!”
”Oh, I can't eat it!”
”Why not? It's perfectly safe, all organic ingredients.”
”My phone's dead.”
”???? I don't see the connection.”
”I can't take a photo of it.”
”It's cake, man. You just open your mouth and shovel it in, for C's sake!”
”I can't eat it if I haven't taken a photo of it. Or have seen it on a screen. That's just how it is.”
”And why do you have to take a photo of it, he asked not expecting an answer that would make sense.”
”I have to take a photo of it and post is on the social media, otherwise it's not real to me, and if it's not real, it's not there and if it's not there I, logically, cannot eat it.”
”You're sick, you are.”
”Do you have a Facebook account?”
”Nope.”
”Then you're not real and we're not having this conversation … and I'm not really here, because you're not real and thus don't live here … and so on. Quod est demonstrantum.”

                    excess gravity
                    we dig a hole
                    for it

”But I have an Instagram account.” I take a picture of the slice of cake and post it.
”Hi, I'm Alfred. I heard you had some #organic #yummycake. Can I have a slice of it?”


..:..:..*..:..:..


”Værsgo'. Eet stykke lækkert hjemmebagt kage! Jeg lover dig, den er god.”
”Åh, den kan jeg ikke spise.”
”Hvorfor ikke? Den er fuldstændig sikker, lutter økologiske ingredienser.”
”Min telefon er død.”
”???? Jeg kan ikke rigtig se, hvad det har med sagen at gøre.”
”Jeg kan ikke tage et billede af den.”
”Det' kage, mand. Du skal blot åbne munden og skovle den ind, for Guds skyld.”
”Jeg kan ikke spise den, hvis jeg ikke har taget et billede af den, eller har set den på en skærm. Det' bare sådan, det er.”
”Og hvorfor er du nødt til at tage et billede af den, spurgte han uden at forvente et fornuftigt svar.”
”Jeg bliver nødt til, at tage et billede af den og poste det på et socialt medie, ellers er den ikke virkelig for mig, og hvis den ikke er virkelig, er den der ikke, og der kan jeg, logisk nok, ikke spise den.”
”Du er syg i hovedet, er du.”
”Har du en Facebook konto?”
”Nej.”
”Så er du heller ikke virkelig, og vi har altså ikke denne samtale … og jeg er her i virkeligheden ikke, fordi du ikke er virkelig og således ikke bor her … og så videre. Quod est demonstrantum.”

                    tyngdekraft i overskud
                    vi graver et hul
                    til den

”Men jeg har en Instagram konto.” Jeg tager et billede og lægger det ud.
”Hej, jeg er Alfred. Jeg har hørt. at du har en #lækkerkage #økologisk. Gi'r du et stykke?”

Wednesday, June 8, 2016

Pter - haibun

”Have you ever listened to Pter Green?”
”It's Peter, not Pter. No, who is he?”
”Pter Green, PTER GREEN! You know, Pter Green!”
”No, I said. And it's Peter, not Pter, stupid”
”How would you know that if you haven't heard him? Ha, gothca!”

up and down and up again sun

”Come on! It's simple, straight forward spelling. The name Peter is spelled Peter, not Pter. It means 'rock', by the way”.
”HA! See, you know who he is. One of the bst guitar players who was ever born!”
”BEST! B-E-S-T! For crying out loud! Go get your tuition fees back!”

drawing a line between clouds a can of travellers


..:..:..*..:..:..”Har du nogensinde hørt Pter Green?”
”Det' Peter, ikke Pter. Nej, hvem er han?”
”Pter Green, PTER GREEN! Pter Green, du ved”
”Nej, sagde jeg jo. Og det er Peter, ikke Pter, dummernik”
”Hvordan ka' du vide dét, når du ikke har hørt ham? Ha, der fik jeg dig!”

op og ned og op igen sol

”Tag dig sammen. Det er helt fundamental retskrivning. Navnet Peter staves Peter, ikke Pter. Det betyder forresten 'klippe'”
”HA! Der kan du se. Du véd, hvem han er. Een af de bste guitarister, der nogensinde har levet!”
”BEDSTE! B-E-D-S-T-E! For helvede! Gå ned og få dine skolepenge tilbage!”

trækker en linje mellem skyer en dåse rejsende