Tuesday, June 14, 2016

virtual cake / virtuel kage


”Here you are. One yummy slice of home baked cake! I tell you it's good!”
”Oh, I can't eat it!”
”Why not? It's perfectly safe, all organic ingredients.”
”My phone's dead.”
”???? I don't see the connection.”
”I can't take a photo of it.”
”It's cake, man. You just open your mouth and shovel it in, for C's sake!”
”I can't eat it if I haven't taken a photo of it. Or have seen it on a screen. That's just how it is.”
”And why do you have to take a photo of it, he asked not expecting an answer that would make sense.”
”I have to take a photo of it and post is on the social media, otherwise it's not real to me, and if it's not real, it's not there and if it's not there I, logically, cannot eat it.”
”You're sick, you are.”
”Do you have a Facebook account?”
”Nope.”
”Then you're not real and we're not having this conversation … and I'm not really here, because you're not real and thus don't live here … and so on. Quod est demonstrantum.”

                    excess gravity
                    we dig a hole
                    for it

”But I have an Instagram account.” I take a picture of the slice of cake and post it.
”Hi, I'm Alfred. I heard you had some #organic #yummycake. Can I have a slice of it?”


..:..:..*..:..:..


”Værsgo'. Eet stykke lækkert hjemmebagt kage! Jeg lover dig, den er god.”
”Åh, den kan jeg ikke spise.”
”Hvorfor ikke? Den er fuldstændig sikker, lutter økologiske ingredienser.”
”Min telefon er død.”
”???? Jeg kan ikke rigtig se, hvad det har med sagen at gøre.”
”Jeg kan ikke tage et billede af den.”
”Det' kage, mand. Du skal blot åbne munden og skovle den ind, for Guds skyld.”
”Jeg kan ikke spise den, hvis jeg ikke har taget et billede af den, eller har set den på en skærm. Det' bare sådan, det er.”
”Og hvorfor er du nødt til at tage et billede af den, spurgte han uden at forvente et fornuftigt svar.”
”Jeg bliver nødt til, at tage et billede af den og poste det på et socialt medie, ellers er den ikke virkelig for mig, og hvis den ikke er virkelig, er den der ikke, og der kan jeg, logisk nok, ikke spise den.”
”Du er syg i hovedet, er du.”
”Har du en Facebook konto?”
”Nej.”
”Så er du heller ikke virkelig, og vi har altså ikke denne samtale … og jeg er her i virkeligheden ikke, fordi du ikke er virkelig og således ikke bor her … og så videre. Quod est demonstrantum.”

                    tyngdekraft i overskud
                    vi graver et hul
                    til den

”Men jeg har en Instagram konto.” Jeg tager et billede og lægger det ud.
”Hej, jeg er Alfred. Jeg har hørt. at du har en #lækkerkage #økologisk. Gi'r du et stykke?”

No comments:

Post a Comment