Monday, April 21, 2014

easter sunday ku / påskesøndagsku

straight talk April sun

klar tale aprilsol


:


as obvious as it gets Easter sun

så åbenlyst som det bli'r påskesol


:


day of the sonsun my granddaughter has suddenly grown

sønnesolens dag mit barnebarn er pludselig vokset


:


the invisible attacker birch pollen

den usynlige angriber birkepollen


:


resurrection
my grandson falls
and gets up
without crying

genopstandelse
min dattersøn falder
og rejser sig
uden at græde


:


plenty of room blue sky

masser af plads blå himmel


:


filling the playground resurrection sun

fylder legepladsen genopstandelsessol


Wednesday, April 16, 2014

yotsumono

full sun
nobody writes
about that

gradually hiding the church
the trees getting more and more leaves

into the ocean and back
the empty
shell

as if my thoughts were read
Bhagavad Gita on the village book shelf

fuldsol
ingen skriver
om dét

gradvist gemmer de kirken
træerne der får flere og flere blade

ud i havet og tilbage
den tomme
skal

som var mine tanker læst
Bhagavad Gita i landsbyens bogkasse


Tuesday, April 8, 2014

blood rain / blodregn

...

if not for celebs what life would we have blood rain

hvis ikke for de kendte hvilket liv ville vi ha' blodregn


:

blood rain I invent a drama in a matchbox

blodregn jeg opfinder et drama i en tændstikæske


:


blood rain the moon's barely over the prison

blodregn månen er knap nok over fængslet


:


blood rain my cup runneth nowhere

blodregn mit bæger løber ingen steder


:


not in place and my palm blood rain

ikke på eet sted og min hånd blodregn


:


not an omen just sand moving about blood rain

ikke et tegn kun sand der flyttes rundt blodregn


:


let's pretend we're not nature blood rain

lad os lege at vi ikke er natur blodregn


:


watching the body go off on it's own blood rain

ser på at kroppen går sin egen vej blodregn


:


a 108.000 km/hour through nowt drenched by blood rain

108.000 km/time gennem intet gennemblødt af blodregn


:


she had a name that vanished into the blood rain

hun havde et navn der forsvandt ud i blodregnen


:


a digital memory [on/off] we are born and not in blood rain

en digital hukommelse [on/off] vi fødes og ikke i blodregn


:


maybe just a guitar drone blood rain

måske blot en guitardrone blodregn


:


where the snake penetrates my skull blood rainbow

hvor slangen forlader mit kranie blodregnbue

...

Saturday, April 5, 2014

4 ku

mountainless I drown in the happiest people

bjergløs drukner jeg i det lykkeligste folk

:


glaucoma in my tongue a green starling

glaukom med min tunge en grøn stær


:


only when I chew the teeth that are gone

kun når jeg tygger tænderne der er væk


:


hardly visible the hawthorn we're carried by engines

knap synlig hvidtjørnen vi bæres af motorer
Wednesday, April 2, 2014

homeland / hjemland - sequence

in the left heart chamber
what remains
of my homeland

i det venstre hjertekammer
det der er tilbage
af mit hjemlandI could follow the flute
it would lead me
to where I am

jeg kunne følge fløjten
den ville føre mig
til hvor jeg erlighter than starlight
the cornerstone
of my brain

lettere end stjerneskin
min hjernes
hjørnestenwasting time again
building a house
on a seahorse's back

spilder tiden igen
ved at bygge et hus
på ryggen af en søhest”my father's seahorse has many rooms”
my clumsy self spills tea
on the carpet

”min faders søhest har mange boliger”
mit klodsede selv spilder te
på tæppetRaynaud in the right forefinger*
the mirabelle is the first
to bloom

Raynaud i højre pegefinger*
mirabellen er den første
der blomstreroh, what will I be believing ...*
that thought
I thought I had

o, hvad vil jeg tro på ...
den tanke
jeg troede jeg havdemaybe not Chuang Tzu 's butterfly
but manically going
stationtostation

måske ikke Chuang Tzus sommerfugl
men rejser manisk fra
stationtilstation

”Oh, what will I be believing (and who will connect me with love) David Bowie: Station to Station