Saturday, April 5, 2014

4 ku

mountainless I drown in the happiest people

bjergløs drukner jeg i det lykkeligste folk

:


glaucoma in my tongue a green starling

glaukom med min tunge en grøn stær


:


only when I chew the teeth that are gone

kun når jeg tygger tænderne der er væk


:


hardly visible the hawthorn we're carried by engines

knap synlig hvidtjørnen vi bæres af motorer
No comments:

Post a Comment