Monday, September 29, 2014

angels / engle

For two voices:
”1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.”
For one of the two voices:
”9.”
”Why do say 9? It's 8. There are 8 stairs on each section. 16 between each floor.”
”Don't you count the landing?”
”No, that's not a stair. That's a landing. A plateau between each section of stairs.”
”But I tread on it like I tread on the stairs, and without it we'd only get halfway up. Or down. The landing has the function of a stair and thus it should be counted.”
“You really don't get it, do you?”

ascending, descending Jacob's dream is an elevator
For to stemmer:
”1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.”
For én af de to stemmer:
”9.”
”Hvorfor siger du 9? Det er 8. Der er 8 trapper i hvert afsnit. 16 mellem hver etage.”
”Tæller du ikke afsatsen med?”
”Nej, det er ikke et trappetrin. Det er en afsats. Et plateau flade mellem hvert trappeafsnit.”
”Men jeg træder på det som et trappetrin, og uden det ville vi kun komme halvvejs op. Eller ned. Trappeafsatsen har samme funktion som et trappetrin og skal tælles med som et sådant.”
”Du fatter det bare ikke, hva'?”

op- og nedstigende Jakobs drøm er en elevator

Sunday, September 21, 2014

Johann Sebastian's Afternoon / Johann Sebastians eftermiddag

Johann Sebastian's Afternoon

Didn't you write this for Friedrich Secundus?”
Yes, but you can play it.”
I don't have a flute with that many notes in it.”

new moon what happened to the old one?


Johann Sebastians eftermiddag

Skrev du ikke dette her til Friedrich Secundus?”
Jo, men du kan spille det.”
Jeg har ikke en fløjte med så mange toner i.”

nymåne hvad skete der med den gamle?

Friday, September 19, 2014

The Question? / Spørgsmålet? - tiny haibun

The Question?

”We don't know the answer yet.”
The doctor points at the x-ray, there's a warship where my knee should have been.
It's going down.

rain again some mist and then a gull SundaySpørgsmålet?

“Vi kender ikke svaret endnu.”
Lægen peger på på røntgenbilledet, der er et krigsskib, hvor mit knæ skulle have været.
Det synker.

regn igen noget dis og så en måge søndag

Reluctant / Modvillig - tiny haibun

Reluctant

”I sorta hoped I grew to be like X or Y, but I became me.”
”Shouldn't you be happy about that?”
”Would you be me?”

there among the wheat grains a mustard seed


Modvillig

”Jeg havde sådan set håbet, at jeg ville blive mere som X eller Y, men jeg blev mig.”
”Sku' du ikk' være glad for det?”
”Ville du være mig?”

der mellem hvedekornene et sennepsfrø

Thursday, September 11, 2014

meanwhile ... / i mellemtiden ...

from the right winged a decimated wholeness

fra den højreorienterede en decimeret helhed


:


they're all terrorists under the late summer's sky

de er alle terrorister under sensommerhimlen


:


another caliphate to rape what can be raped

endnu et kalifat for at voldtage hvad der kan voldtages


:


their hurt is ours if they're white

deres smerte er vores hvis de er hvide


:


Sol dances in the lake another beheading in Mosul

Sol danser i søen endnu en hashugning i Mosul


:


caliphate or global market I watch a heron drink

kalifat eller globalt marked jeg ser en hejre drikke


:


Kali Yuga everthing's easier in black and white

Kali Yuga alt er nemmere i sort og hvidt


:


over by the good guys a teen massacres his mates

ovre hos de gode massakrerer en teenager sine venner


:


their oil and blood we want not their pain

deres olie og blod vi vil ha' ikke deres smerte


:


f**k their god on both sides of the refinery

f**k deres gud på begge sider af raffinaderiet


:


let's say it's not for the oil

la' os sige det ikke er for olien


:


some kind of democrazy lost in the desert

en eller anden slags demokratur tabt i ørkenen


:


'God' among the names of the massacred

'Gud' mellem navnene på de massakrerede


:


in a burning world we dance with the stars

i en brændende verden er vi vilde med dans


:


send them back they drink our champagne

send dem hjem de drikker vores champagne

elegi

solidifying dark -ness then a sprouting war

stivnende mørke -hed og så krig der skyder knopper


:


taken for granted virgins after a bomb

taget for givet jomfruer efter en bombe


:


never really not there war

aldrig rigtig ikke til stede krig


:


only locally a post war period

kun lokalt en efterkrigstid


:


as before so today in another place

som før også i dag et andet sted

:


in locked up voices the prodigal son returns

i indespærrede stemmer vender den fortabte søn tilbage

(during WWI German scientists recorded the languages of POWs. All the prisoners were asked to read the parable of The Prodigal Son. The recordings on wax rolls are in Berliner Lautarchiv )


:


headless in the desert the wind goes where it wants

hovedløs i ørkenen vinden går hvorhen den vil

Saturday, September 6, 2014

while we're at it / mens vi' ved det

just a little something to walk along while


bare lidt at gå langs med


:


out of nothing and spiders cobwebs


ud af ingenting og edderkopper spindelvæv


:


it's a handful and a racing heart


det' en håndfuld og et galopperende hjerte


:


to the other end of the couch speaking


til den anden ende af sofaen talende


:


while we're at it autumn's up


mens vi' ved det efteråret kommer


:


spiralling upwards falling down straight unidentified


opad i en spiral falder lige ned uidentificeret