Thursday, August 30, 2012

overbarely making it through the curtains August moonlight

kommer knap nok gennem gardinerne augusts måneskin


*


over the blood barrier Jermiah's laments & serotonin

over blod barrieren Jeremias klagesange & serotonin
Wednesday, August 29, 2012

8
counting to 8 (not knowing why) all the rain of one day


tæller til 8 (uden at vide hvorfor) al regnen fra een dag

Tuesday, August 28, 2012

bj

land of the rising sun artificial sweeteners and blow jobs tooden opgående sols land også kunstige sødestoffer og blowjobs

Saturday, August 25, 2012

fragments / fragmenter


like cogwheels the yantra & the coffee grinder

som tandhjul yantraet & kaffemøllenhurtful feathers among the monuments and then rain

sårende fjer mellem monumenterne og regnenthey're ashes & I've got 'em

de er aske & jeg har demshe wishes I wish they do too and it's common

hun ønsker jeg ønsker de gør det også og det' almindeligta handle in the clouds

et håndtag i skyernethe doors we don't paint and grass

dørene vi ikke maler og græssetthe season of new spiders I wash

sæson for nye edderkopper jeg vaskerhere roses wither (that's enough talk!) and god runs out of people

roser visner her (nok snak nu!) og gud løber tør for mennesker

Monday, August 13, 2012

theories / teoriertheories of origin(s)
I choose mine to be
borrowedteorier om oprindelse(r)
jeg vælger at min
er lånt


Sunday, August 12, 2012

Friday, August 10, 2012

tidal pool / tidevands pyt

Nahaiwrimo prompt for August 9 -12: tidal pool
pendulum moon
my vinyl records
still at (what is now) her place


pendulmåne
mine vinyplader
stadig i (det der nu er) hendes lejlighed


roasted saint / ristet helgen

Nahaiwrimo prompt for August 10 -12: grass


tall grass the tears of a roasted saint call us outhøjt græs en ristet helgens tårer kalder os udenfor

Wednesday, August 8, 2012

(another) sultry night / (endnu en) lummer aften

sultry night
a minor slip-up as
I pass her the moon


lummer nat
et mindre uheld da
jeg rækker hende månen

Thursday, August 2, 2012

surreal


seven or eight names
I never said aloud
the ninth is a singing crow


syv eller otte navne
jeg aldrig sagde højt
det niende er en syngende krage