Friday, April 27, 2012

rural / landlig


all the desolate villages
this one with the trampoline
ascends to heavenalle de forladte landsbyer
denne her med trampolinen
stiger til himmelsWednesday, April 25, 2012

rain / regn

shower after shower
my coffee table claims
to be Kurma avatarbyge efter byge
mit sofabord hævder
det er Kurma avatar

---

Avatar Kurma: Vishnu's 2nd incarnation as a turtle

satori?


between two breaths
the meaning of life clarified
by a bunch of onionsmellem to åndedrag
livets mening tydeliggjort
ved et bundt løgSunday, April 22, 2012

one-line haiku / en-linje haiku

from the beak of a blackbird to the grass where stars begin the compass


fra en solsorts næb til græsset hvor stjerner begynder kompasset

Saturday, April 21, 2012

surr / surr


arrested spring (I think)
the flying sutra makes me hop
like a frogforår på pause (tror jeg)
flyvesutraen får mig til at hoppe
som en frø:nodding at The Blue One
a door opens and not
in a dusty cupboardjeg nikker til Den Blå
en dør åbner og ikke
i et støvet skab:hurling dogs around
a point of origen is colored
slightly pinkslynger hunde rundt
et oprindelsespunkt farves
svagt lyserødt:this party stinks
wearing corny designer glasses
they hide the boysden hér fest stinker -
de bærer kiksede designer briller
og gemmer drengeneWednesday, April 18, 2012

thawing a waterfall / optør et vandfald

thawing a waterfall by breath
the anemone ghost
hums Gershwin
optør et vandfald med ånde
anemoneånden
nynner Gershwin

Monday, April 16, 2012

light green / lysegrønt


spots of light green
I live comfortably inside
my right hand


pletter af lysegrønt
jeg lever behageligt inde I
min højre hånd

Sunday, April 15, 2012

worlds (lazy Sunday) / verdener (doven søndag)


           überwelt underworld and here a green apple greenüberwelt underverden og her et grønt æble grønt         

Wednesday, April 11, 2012

a Wednesday / en onsdag

whatever she calls herself spring rainhvad end hun kalder sig selv forårsregn

her faith before her name a rubber band crumbles in my pockethendes tro før navnet en elastik smuldrer i min lomme


a pause in the rain
I try to pronounce
Fukushima rightet ophold i regnen
jeg prøver at udtale
Fukushima rigtigt


wet cat
for 12 minutes we say
the egg-sutravåd kat
i 12 minutter fremsiger vi
ægge-sutraenMonday, April 9, 2012

The Emperor / Kejseren

canned tuna I draw The Emperor as the first card
tun på dåse jeg trækker Kejseren som det første kort

Sunday, April 8, 2012

(Easter haiku / påskehaiku)Via Crucis
“thank God it's Friday”
seems outta place


Via Crucis
”gudskelov er det fredag”
synes malplaceret


*


between death and resurrection I take my coffee black


mellem, død og opstandelse tager jeg min kaffe sort


*


Good Friday a nail floats in my coffee


Langfredag et søm flyder på min kaffe


*


Easter morning I remove a stone from my shoe


Påskemorgen jeg tager en sten ud af skoen


*


resurrection two paracetamols and a bucket of espresso


opstandelse to panodiler og en spand espresso


*


risen again out of rehab my head points upwards


genopstanden færdig med afgiftningen peger mit hoved opad

Tuesday, April 3, 2012

floating / svæver

stray snowflakes a mantra holds me above themvildfarne snefnug et mantra holder mig over dem

Sunday, April 1, 2012

;-)

she says ;-) the cold returnshun siger ;-) kulden vender tilbage