Monday, April 9, 2012

The Emperor / Kejseren

canned tuna I draw The Emperor as the first card
tun på dåse jeg trækker Kejseren som det første kort

No comments:

Post a Comment