Wednesday, April 11, 2012

a Wednesday / en onsdag

whatever she calls herself spring rain



hvad end hun kalder sig selv forårsregn





her faith before her name a rubber band crumbles in my pocket



hendes tro før navnet en elastik smuldrer i min lomme






a pause in the rain
I try to pronounce
Fukushima right



et ophold i regnen
jeg prøver at udtale
Fukushima rigtigt






wet cat
for 12 minutes we say
the egg-sutra



våd kat
i 12 minutter fremsiger vi
ægge-sutraen



No comments:

Post a Comment