Friday, February 26, 2016

snowdrops / vintergækker

snowdrops doesn't matter what I like
vintergækker betyder intet hvad jeg kan li'

Sunday, February 7, 2016

haibun

The first man

who threw a stone into the air and watched it fall down again, was he also the first to realise the difference between a stone and a bird? Between flying and just lying there?

full of rain my empty mailbox...:::...
Det første menneske

der kastede en sten op i luften og så den falde ned igen, var det også det første menneske, der indså forskellen mellem en sten og en fugl? Mellem at flyve og blot ligge dér?

fuld af regn min tomme postkasse


Tuesday, February 2, 2016

after the last train / efter det sidste tog

after the last train shadows compare ticket prices on the station

efter det sidste tog sammenligner skygger billetpriser på stationen

:

after the last train the warning bells go off for no one

efter det sidste tog går alarmklokkerne i gang for ingen

:

after the last train we put our heads back in their hats

efter det sidste tog putter vi vore hoveder tilbage i deres hatte

:

after the last train the rails keep going

efter det sidste tog fortsætter skinnerne

:

after the last train the last of the immortals die

efter det sidste tog dør den sidste af de udødelige

:

after the last train darkness heals up again

efter det sidste tog heler mørket op igen

:

after the last train trees stay trees

efter det sidste tog forbliver træer træer

:

after the last train we sign our names on selected rain drops

efter det sidste to skriver vi vore navne på udvalgte regndråber

:

after the last train we draw moustaches on cats' faces

efter det sidste tog tegner vi overskæg på kattes ansigter

:

it's a snail and it will crawl long after the last train has passed

det' en snegl og den vil kravle længe efter det sidste tog er kørt

:

after the last train all there's left is to beat our one-beat drum

efter det sidste tog er alt der er tilbage at slå på vores eet-slags-tromme

:


after the last train we become pulp again

efter det sidste to bli'r vi til pulp igen

:

the bottom falls out the half empty glass after the last train

bunden falder ud af det halvtomme glas efter det sidste tog

:

after the last train light becomes an act of man

efter det sidste tog bliver lyset en menneskets handling

:

play that blues the wait is long after the last train

spil dén blues ventetiden er lang efter det sidste tog

:

after the last train we search for the words for the je-ne-sais-quoi

efter det sidste to leder vi efter ordene for det dér je-ne-sais-quoi

:

after the last train that's when the myths of the next one takes shape

efter det sidste tog det' dér myterne om det næste tager form