Tuesday, October 27, 2015

acrostic / akrostikon


AUTUMN


all that colour on our way to darkness

u cld ave sd smthng rshng into th room wind

these days wolves and moles pretend to be people

under the clouds above ground rotten pears

morning sneeze I release my first-born jellyfish

nothing as unfathomable as everything and the light

EFTERÅR


endelig alle de farver på vejen til mørket

fr fan du ku ha sgt ngt før du km nd i stuen vind

typisk ulve og muldvarpe spiller mennesker

endnu under skyerne over jorden rådnende pærer

rusket af morgennys sætter jeg min førstefødte vandmand fri

år ud år ind intet så ufatteligt som alt og lyset

regn det ku' være sådan men

Monday, October 26, 2015

yotsumonoturn right!
an European interpretation
of ”love thy neighbour”
 
cleaning the mirror uncovering
the face of a dog
 
under a sudden blue patch
the ancient hallowed hill
stays
 
a bit more lazy
air without swallows
 
 
 
 
 
 
 
højre om!
en europæisk fortolkning
af ”elsk din næste”
 
pudser spejlet og afslører
en hunds ansigt
 
under en pludselig blå plet -
den gamle hellige høj
står fast
 
en smule mere doven
luften uden svaler

Sunday, October 25, 2015

mackerel bones / makrelben

a plateful of mackerel bones
the village lies open
to the universe
en tallerken fuld af makrelben
landsbyen ligger åben
for universet

Saturday, October 24, 2015

unsent / ikke sendt


not like anything else that resurfaced lake

ikke som noget som helst andet den dér genskabte sø

:

clearing the third ear for non-sociable athletes

renser det tredje øre for uomgængelige atleter

:

among cods pissed out anti-depressants

mellem torsk udpissed antidepressiver

:

8 minutes after photons bounce off a clock

8 minutter efter banker fontoner ind i et ur

:

in(de)visible man's first shadow a turtoise

u(sand)synlig menneskets første skygge en skildpadde

:

acc. to memory the special taste of the redhead's nipple

iflg. erindringen den særlige smag af den rødhåredes brystvorte

:

my interior of peaks and valleys on a grid and no beep

mit indre af bjerge og dale på et gitterværk og intet bip

:

in the centre of my room I grow an endless drum solo again

i midten af min stue dyrker jeg en endeløs trommesolo igen

:

heartaches of sugary strands tying birds to the ribs

binder fugle til ribbenene hjertesmerter af sukkertråde

:

what it boils down to hay fever and vertigo

det det ender med i sidste ende er høfeber og højdeskræk

:

leaving the lachrymal gland a glass gondola and fluorescent squids

ud af tårekirtelen en glasgondol og selvlysende blæksprutterThursday, October 22, 2015

Oct 22nd -15 / 22. okt. -15


in the drums of the tears the heritage of wari tårernes trommer krigens arv
:
the pain in the writing fingers so far from a clear skysmerten i de skrivende fingre så langt fra en klar himmel
:
Pushing him up the hill the man in the wheelchair tells me “I'm 73. I was born in -42, so I must be 73. I'm 73. I'm 73, I was born in -42, so I must be 73. There's the station. Just get me over there. Oh, there goes the train. What the heck, another will be here in half an hour and it doesn't rain. Here's a coin, young man. I'm 73. I was born in -42, so I must be 73.”.


in the toilet too autumn arrives in the shape of a dead leaf


The warmth of the coin slowly evaporates in the autumn gale.Mens jeg skubber ham op ad bakken, siger manden i rullestolen til mig ”Jeg er 73. Jeg blev født i -42, så jeg må være 73. Jeg er 73. Jeg blev født i -42, så jeg må være 73. Der er stationen. Jeg skal bare derover. Nå, der kører toget. Hvad pokker, der kommer et til om en halv time, og det regner ikke. Her er en skilling, unge mand. Jeg er 73. Jeg blev født i -42, s jeg må være 73”.


også i lokummet ankommer efteråret i form af et dødt blad


Møntens varme fordamper langsomt i efterårskulingen.
:
how they increase in numbers puddleshvor de vokser i antal pytter
:
all the zig-zags of my brain crammed into two eyesalle min hjernes zig-zagger presset ind i to øjne


Monday, October 19, 2015

yotsumono

a room full of October dusk
light reveals its nature
as an exception

under temporary stars
I refuse to give the ocean a personality

not an applause
but a flock of birds talking
behind the trees

oom-chikka-oom-chikka somewhere
a party refuses to die

et værelse fuldt af oktobermørkning
lyset afslører sin natur
som udtagelse

under midlertidige stjerner
nægter jeg at give havet en personlighed

ikke et bifald
men en flok fugle der snakker
bag træerne

um-chikka-um-chikka et sted
nægter en fest at dø

Sunday, October 18, 2015

haibun


A Sunday Evening Conversation

”It's just a black spot, a smudge, probably ink or paint, and not a spider”, you tell your eyes as you turn on the light in the kithcen. ”You really should be more careful with ink and paint”, you can hear your upper-ego say, that voice that incorporates all you might assume so-called normal people would say. But normal people really don't interest you and you grab a pen and give the splotch 8 legs.

beneath temporary stars I refrain from giving the ocean a personalityEn søndagsaftensamtale

”Det' kun en sort plet, en plamage, sikkert tusch eller maling, og ikke en edderkop”, siger du til dine øjne, da du tænder for lyset i køkkenet. ”Du sku' virkelig være mere forsigtig med tusch og maling”, hører du over-jeget sige, den stemme, der er udtryk for, hvad du formoder såkaldt normale mennesker ville sige. Men normale mennesker interesserer dig egentlig ikke, og du griber en pen og giver plamage 8 ben.

under midlertidige stjerner afstår jeg fra at give havet en personlighed

ku

under temporary stars the path les pleurs make

under midlertidige stjerner stien les pleurs laver

:

it's no use unwinding it the horizon

det er nytteløst at trevle den op horisonten

:

one foot behind the other or in front what's the difference?

een fod bag den anden eller foran hvilken forskel gør det?

:

human or not these drops falling into the new old lake

menneskelige eller ikke disse dråber der falder ned i den nye gamle sø

:

there's this one word apart

der er dette ene ord adskilt

:

falling asleep the birch looks smaller

faldende i søvn ser birken mindre ud

:

jackdaws and whatever they're saying it's probably irrelevant

alliker og hvad det end er de siger er det sikkert ligegyldigt

:

it's speeding up now leaf-death in the trees

den tager fart nu bladdøden i træerne

:

the sound of waves closer than the waves

lyden af bølgerne tættere på end bølgerne

:

there's a lot of them and they stay in place trees

der er mange af dem og de bli'r på stedet træerne


”Les Pleurs”, Msr. de Sainte-Colombe https://www.youtube.com/watch?v=ueaFIqmDWh4

Thursday, October 15, 2015

Enough / Nok - another autumnal yotsumono

I have enough
a whisper
in the darkness

cut out from the clouds a gull

before I was born
you knew me – then
I forgot

bead by bead by word I becomejeg har nok
en hvisken
i mørket

skåret ud af skyerne en måge

før jeg blev til
kendte du mig – så
glemte jeg det

perle efter perle efter ord bliver jeg til


Wednesday, October 14, 2015

Schlummert ein - autumnal yotsumono

Schlummert ein ...
the cloud carpet
lies still

it's a matter of giving
yourself just giving

walking in the dusk
we look
like each other

in the end too rain

...


Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu!


Fall asleep, you weary eyes,
close softly and pleasantly!J. S. Bach, Cantata 82 ”Ich habe genug” (”I have enough”)Schlummert ein ...
skytæppet
ligger stille

det er om at give
sig selv bare give

vandrende i tusmørket
ligner vi
hinanden

også mod slutningen regn


...


Schlummert ein, ihr matten Augen,
Fallet sanft und selig zu!


Slummer ind, dine trætte øjne,
lukker blidt og saligt i!

 
J. S. Bach, Cantate 82 ”Ich habe genug” (”Jeg har nok”)

Monday, October 12, 2015

Dusk / Mørkning


Dusk


in becoming a prayer in becoming

up from the earth falling darkness

with empty hands holding emptiness

shouting into the wind shouting

all around left places

all there's left to do: knead a heart from autumn duskMørkning


for at blive til en bøn for at blive til

op fra jorden faldende mørke

holder med tomme hænder tomheden

skriger ind i den skrigende vind

alle vegne forladte steder

alt der er tilbage at gøre: forme et hjerte af efterårsmørkning