Monday, October 26, 2015

yotsumonoturn right!
an European interpretation
of ”love thy neighbour”
 
cleaning the mirror uncovering
the face of a dog
 
under a sudden blue patch
the ancient hallowed hill
stays
 
a bit more lazy
air without swallows
 
 
 
 
 
 
 
højre om!
en europæisk fortolkning
af ”elsk din næste”
 
pudser spejlet og afslører
en hunds ansigt
 
under en pludselig blå plet -
den gamle hellige høj
står fast
 
en smule mere doven
luften uden svaler

No comments:

Post a Comment