Sunday, October 18, 2015

ku

under temporary stars the path les pleurs make

under midlertidige stjerner stien les pleurs laver

:

it's no use unwinding it the horizon

det er nytteløst at trevle den op horisonten

:

one foot behind the other or in front what's the difference?

een fod bag den anden eller foran hvilken forskel gør det?

:

human or not these drops falling into the new old lake

menneskelige eller ikke disse dråber der falder ned i den nye gamle sø

:

there's this one word apart

der er dette ene ord adskilt

:

falling asleep the birch looks smaller

faldende i søvn ser birken mindre ud

:

jackdaws and whatever they're saying it's probably irrelevant

alliker og hvad det end er de siger er det sikkert ligegyldigt

:

it's speeding up now leaf-death in the trees

den tager fart nu bladdøden i træerne

:

the sound of waves closer than the waves

lyden af bølgerne tættere på end bølgerne

:

there's a lot of them and they stay in place trees

der er mange af dem og de bli'r på stedet træerne


”Les Pleurs”, Msr. de Sainte-Colombe https://www.youtube.com/watch?v=ueaFIqmDWh4

No comments:

Post a Comment