Thursday, March 26, 2015

getting wiser / at blive klogere

Once we thought that barnacles were the eggs of the barnacle goose.

                    ultimo March
                    spring begins
                    in my mucus glands


Engang troede vi, at rankefødder var bramgåsens æg.

                     ultimo marts
                     foråret begynder
                     i mine slimhinderTuesday, March 24, 2015

spring / forår

eppur si muove just under the goutweed

eppur si muove lige under skvalderkålen


:

so close to spring and yet

så tæt på foråret og dog

:


there's ham and cheese and mustard and lettuce and ennui

der er skinke og ost og sennep og salatblade og ennui

:

defending their nest from last and last and last year magpies fight a crow

forsvarende deres rede fra sidste og sidste og sidste år skader slås mod en krage

:

down to earth where the green crawls

nede på jorden hvor det grønne kravler

:


still in its tinsel the garbage christmas tree

stadig i sit pynt affaldsjuletræet

:

in heat waves tree semen

i varmebølger træsæd

:

two steps forward one back spring

to skridt fremad eet tilbage forår

:

on every warm spot a cat a daffodil

op enhver varm plet en kat en påskelilje

:

in transit spring toothache religious fanaticism

i forandring forår tandpine religiøs fanatisme

:

in spring too beheadingstoningburning

også om foråret halhugningsteningbrændning

:

sailing across the eye alder pollen

sejler hen over øjet ellepollen

:

where the puddle lived brand new asphalt

hvor pytten boede sprit ny asfalt

:

doesn't mirror the moon evaporated puddle

spejler ikke månen fordampet vandpyt

:

stuff it back in your dog moron

put den tilbage i den hund fjols

:

still on my own sneezing

stadig for mig selv nysende

:

fog from the soil clouds from above and then a horse or two

tåge fra jorden skyer fra oven og så en hest eller to

:

tainted by the dirty windows the slightly yellow-brown sky

farvet af de beskidte vinduer den svagt gulligbrune himmel

:

in her face more man-made holes than natural ones

i hendes ansigt flere menneskeskabte huller end naturlige
eppur si muove (and yet it moves / og dog bevæger det sig):Galileo's "farewell" words to the inquisition after he had been forced to renounce his findings about how the cosmos works
Monday, March 23, 2015

Kepler's moon people / Keplers månemennesker

Following a demon's instructions Kepler wrote about the nations and people of the moon.


by coincidence
I discover the egg-timer
can time rice
as well

Under en dæmons instrukser skrev Kepler om månens lande og folk.


ved en tilfældighed
opdager jeg at æggeuret
også kan tage tid
på ris

Wednesday, March 18, 2015

from "The Sacrifice" / fra "Offeret" (Tarkovksy)

as Armageddon arrives the doc hands out numbness

som Harmagedon ankommer uddeler lægen følelsesløshed

:

alone on bluish grey beach the phone lines are down

alene på en blågrå strand telefonlinjerne er nede

:


after the injection she's real again

efter injektionenen er hun virkelig igen

:

he says no to a drink the faraway world burns

han siger nej til en drink verden langt væk brænder


:


swallows become fighter planes becomes swallows

svaler bliver til kampfly bliver til svaler

:

in silence the spiral staircase spirals

i stilhed snor den snoede trappe sig


:

mute he waters a tree

stum vander han et træ

:

in a split second it's winter again and yet

i et splitsekund er det vinter igen og alligevel

:


what's under his feet is dead the rest is burning

det der er under hans fødder er dødt resten brænder

:


it's a white room and you can only be naked

det' et hvidt rum og du kan kun være nøgen

:

NOW he's scared NOW he can pray

NU er han bange NU kan han bede

:

he knows things and he has a mustache

han véd ting og sager og han har et overskæg

Sunday, March 15, 2015

yotsumono


snowdrops en masse
in Aleppo a boy hears
his father cry

made for one purpose
cluster bombs

this year
spring is heralded
by a solar eclipse

my nephew and I
still talk about the Bleach anime

vintergækker en masse
i Aleppo hører en dreng
sin far græde

lavet med ét formål
klyngebomber

i år
bli'r foråret varslet
med en solformørkelse

min nevø og jeg
taler stadig om Bleach anime'en


Saturday, March 14, 2015

Bones no 6

Bones 6 is out. This time with graphic works by Cherie Hunter Day. Thanks you all who have submitted their work to us.

www,bonesjournal.com

Thursday, March 12, 2015

yotsumono

been there, done that
now the floor
is clean

still, there's an app giving me
the pollen count

it's election year
let's go chasing
the dispossessed

was that a butterfly?
already?


har været der, har gjort det
nu er gulvet
rent

og dog, der er en app der gi'r mig
pollentallet

det' valgår
lad os jage
de fattige

var det en sommerfugl?
allerede?