Wednesday, March 18, 2015

from "The Sacrifice" / fra "Offeret" (Tarkovksy)

as Armageddon arrives the doc hands out numbness

som Harmagedon ankommer uddeler lægen følelsesløshed

:

alone on bluish grey beach the phone lines are down

alene på en blågrå strand telefonlinjerne er nede

:


after the injection she's real again

efter injektionenen er hun virkelig igen

:

he says no to a drink the faraway world burns

han siger nej til en drink verden langt væk brænder


:


swallows become fighter planes becomes swallows

svaler bliver til kampfly bliver til svaler

:

in silence the spiral staircase spirals

i stilhed snor den snoede trappe sig


:

mute he waters a tree

stum vander han et træ

:

in a split second it's winter again and yet

i et splitsekund er det vinter igen og alligevel

:


what's under his feet is dead the rest is burning

det der er under hans fødder er dødt resten brænder

:


it's a white room and you can only be naked

det' et hvidt rum og du kan kun være nøgen

:

NOW he's scared NOW he can pray

NU er han bange NU kan han bede

:

he knows things and he has a mustache

han véd ting og sager og han har et overskæg

No comments:

Post a Comment