Thursday, February 28, 2013

2ku

winter sun
I try to avoid the holes
in St. Tomas Avenue


vintersol
jeg prøver at undgå hullerne
i St. Tomas Allébust tv
Baker Street 21 B
is a den for goths


tv'et istykker
Baker Street 21 B
er en goth hule

Thursday, February 21, 2013

design
from the shore
we throw chains of slime
to catch The Book

fra stranden
kaster vi kæder af slime
for at fange Bogen


in a cellar of flesh
two priests place pyramids
upside down

i en kælder af kød
stiller to præster
pyramider på hovedet


hauled out of a pig
The Shining One yawns
and asks for a smoke

trukket ud af en gris
gaber Den Lysende
og spø'r efter en smøg


a pocket full of ants
(just an experiment)
I make moons from the fluff
in my navel

en lommefuld myrer
(kun et eksperiment)
jeg laver måner af fnulleret
i min navleadding an extra note (M) to system
we can finally sing
like sugar

vi lægger en ekstra node (M) til systemet
og kan endelig synge
som sukker”Heaven is a closed club”
he says and offers me
a free ticket
if I would just carry his luggage
through customs


”Himlen er en lukket klub”
siger han og tilbyder mig
en fribillet
hvis jeg bare vil bære hans kuffert
gennem tolden


across the table
a row of tiny Norns
walks a high wire

over bordet
går en række af små norner
på line


one, two, three and slide
the 16th dimension contains
all licorice

en, to, tre og glid
den 16nde dimension huser
al lakrids


in the room of waterfalls
Schrödinger shaves his cat
and names it Id

i vandfaldsværelset
barberer Schrödinger sin kat
og kalder den IdThursday, February 14, 2013

European kukai


A European kukai (haiku contest), worth supporting as writers across Europe normally separated by language barriers might learn something about each other.

Read about the rules and how-to here: http://europeankukai.blogspot.dk/

twang

twang -
13 bio years into eternity
an electric guitar burnstwang -
13 mia år inde i evigheden
brænder en elektrisk guitar

Saturday, February 9, 2013

Wednesday, February 6, 2013

Threads / Tråde - bilingual ku / tosprogede ku

Threads / Tråde: bilingual ku / tosprogede ku
by Johannes S. H. Bjerg
List Price: $3.59
5.5" x 8.5" (13.97 x 21.59 cm)
Black & White on White paper
78 pages
ISBN-13: 978-1481256780 (CreateSpace-Assigned)
ISBN-10: 1481256785
BISAC: Poetry / General
Threads / Tråde is a collection of published and unpublished series/sequences of one-line ku.

It will be available on Amazon a week from now

Den vil være til at få på Amazon om en uges tid
Free ebook on Scribd / Gratis ebog på Scribd
http://www.scribd.com/doc/124140976/Threads-Tr%C3%A5de 
As flip book / som flip.bog: http://issuu.com/johannes32/docs/threads___tr_de?mode=window&viewMode=singlePage
 

Tuesday, February 5, 2013

the golden hide / det gylne skind

The Golden Hide / Det gyldne skind

across my shoulders
the golden hide of a train
departing at 10.41

over mine skuldre
den gyldne hud af et tog
med afgang 10.41

so we crash here
with the violets

så vi går omkuld her
med violerne

a Stalihitmenei puppet
inside an onion - we cheer
in hedgehog milk

en Stalinhitmenei-dukke
inde i et løg - vi skåler
i pindsvinemælk

the Book says: the read thread
is strawberry licorice lace

Bogen siger: den røde tråd
er jordbærsnørebånd

at the beach we stare
a the one wave
missing

ved stranden stirrer vi
på den ene bølge
der mangler

she draws the ”I'm like
everone else” card

hun trækker ”Jeg er ligesom
alle andre” kortet

the genie in the ball
wears a mustache (Mexican)
we polish the glass door

ånden i bolden
bærer moustache (Mexicansk)
vi pudser glasdøren

behind the tower
a box with Nolybab's ashes

bag tårnet
en æske med Nolybabs aske

two drams of the North Sea
the chip in my eye detects
proto-palladins

to dram af Norsøen
chippen i mit øje opdager
proto-palladiner