Thursday, February 21, 2013

design
from the shore
we throw chains of slime
to catch The Book

fra stranden
kaster vi kæder af slime
for at fange Bogen


in a cellar of flesh
two priests place pyramids
upside down

i en kælder af kød
stiller to præster
pyramider på hovedet


hauled out of a pig
The Shining One yawns
and asks for a smoke

trukket ud af en gris
gaber Den Lysende
og spø'r efter en smøg


a pocket full of ants
(just an experiment)
I make moons from the fluff
in my navel

en lommefuld myrer
(kun et eksperiment)
jeg laver måner af fnulleret
i min navleadding an extra note (M) to system
we can finally sing
like sugar

vi lægger en ekstra node (M) til systemet
og kan endelig synge
som sukker”Heaven is a closed club”
he says and offers me
a free ticket
if I would just carry his luggage
through customs


”Himlen er en lukket klub”
siger han og tilbyder mig
en fribillet
hvis jeg bare vil bære hans kuffert
gennem tolden


across the table
a row of tiny Norns
walks a high wire

over bordet
går en række af små norner
på line


one, two, three and slide
the 16th dimension contains
all licorice

en, to, tre og glid
den 16nde dimension huser
al lakrids


in the room of waterfalls
Schrödinger shaves his cat
and names it Id

i vandfaldsværelset
barberer Schrödinger sin kat
og kalder den IdNo comments:

Post a Comment