Tuesday, February 5, 2013

the golden hide / det gylne skind

The Golden Hide / Det gyldne skind

across my shoulders
the golden hide of a train
departing at 10.41

over mine skuldre
den gyldne hud af et tog
med afgang 10.41

so we crash here
with the violets

så vi går omkuld her
med violerne

a Stalihitmenei puppet
inside an onion - we cheer
in hedgehog milk

en Stalinhitmenei-dukke
inde i et løg - vi skåler
i pindsvinemælk

the Book says: the read thread
is strawberry licorice lace

Bogen siger: den røde tråd
er jordbærsnørebånd

at the beach we stare
a the one wave
missing

ved stranden stirrer vi
på den ene bølge
der mangler

she draws the ”I'm like
everone else” card

hun trækker ”Jeg er ligesom
alle andre” kortet

the genie in the ball
wears a mustache (Mexican)
we polish the glass door

ånden i bolden
bærer moustache (Mexicansk)
vi pudser glasdøren

behind the tower
a box with Nolybab's ashes

bag tårnet
en æske med Nolybabs aske

two drams of the North Sea
the chip in my eye detects
proto-palladins

to dram af Norsøen
chippen i mit øje opdager
proto-palladinerNo comments:

Post a Comment