Sunday, October 19, 2014

ghost / spøgelse

civilisation as it we know the end of


the end as we know it of civilisation


as we know it the end of civilisation


civilisation as we know of it the end


as of the end we know it civilisation


as it ends we know it civilisation of


of the end we know it as civilisation


of civilisation as the end we know it


the end of if as we know civilisation


know it as of civilisation we the end


we know the civilisation as end of it


as it we know of the end civilisation


civilisation of the end as we know it

civilisationen som den vi kender enden på


enden som vi kender den på civilisationen


som vi kender den enden på civilisationen


civilisationen som vi kender den på enden


som på enden vi kender den civilisationen


som den ender kender vi civilisationen på


på enden kender vi den som civilisationen


civilisationen som enden kender vi den på


på enden som den vi kender civilisationen


kender vi den som civilisationen enden på


vi kender den som civilisationen på enden


som den vi kender på enden civilisationen


civilisationen enden som vi kender den på

Monday, October 13, 2014

Acceptance / Accept - tiny haibun / bitte haibun

Acceptance

I cannot get out of bed. The nails on my big toes have grown enormously overnight and have pierced the ceiling. Then I start a religion.

vanity of vanities
I stand in a long line
of people who fall


Accept

Jeg kan ikke komme ud af sengen. Neglene på mine storetæer er vokset helt enormt over natten og har gennemboret loftet. Så starter jeg en religion.

tomhed endeløs tomhed
jeg står i en lang række
af mennesker der falder

Thursday, October 2, 2014

ku

first impressions I gather we're partly here

første indtryk jeg antager vi er delvist her


:


American nature show it's all dangerous

amerikansk naturprogram det hele er farligt


:


at least they're not showing dinosaurs worshipping satan (yet)

i det mindste viser de ikke dinosaurer der tilbeder satan (endnu)


:


putting on shoes still in eternity

tager sko på stadig i evigheden


:


tsän the art of avoiding potholes

tsæn kunsten at undgå huller i vejen


:


doing my part I'm a starling in a black sun

gør min del jeg er en stær i en sort sol


:


giving birth to the jelly-fish of morning where autumn reigns

føder morgenens vandmand hvor efterår regerer


:


forget it we start counting the years when we get there

glem det vi begynder at tælle årene når vi når frem