Friday, August 17, 2012

last night's moth / sidste nats natsværmer

a hectic saxophone last night's moth in the bin


en hektisk saxofon sidste nats natsværmer i skraldespanden

No comments:

Post a Comment