Thursday, September 11, 2014

elegi

solidifying dark -ness then a sprouting war

stivnende mørke -hed og så krig der skyder knopper


:


taken for granted virgins after a bomb

taget for givet jomfruer efter en bombe


:


never really not there war

aldrig rigtig ikke til stede krig


:


only locally a post war period

kun lokalt en efterkrigstid


:


as before so today in another place

som før også i dag et andet sted

:


in locked up voices the prodigal son returns

i indespærrede stemmer vender den fortabte søn tilbage

(during WWI German scientists recorded the languages of POWs. All the prisoners were asked to read the parable of The Prodigal Son. The recordings on wax rolls are in Berliner Lautarchiv )


:


headless in the desert the wind goes where it wants

hovedløs i ørkenen vinden går hvorhen den vil

No comments:

Post a Comment