Monday, July 16, 2012

to the bone / til benet


white orchids
blooming

a kind of
action

this
summerhvide orkideer
blomster

en slags
handling

denne
sommer


*


lights on
in
daylight


still
nothing

to
seelyset tændt
i
dagslys

stadig
intet

at
se


*


yawning

that too

a
breathgaber

også dét

et
åndedrag


*


new books

the cords
on the floor

should I
clean them?nye bøger

ledningerne
på gulvet

sku' jeg
vaske dem?


*


a sub
atomic

part
icle

like me

with
possesions
and
painsen sub
atomar

part
ikel

som mig

med
ejendele
og
smerter


*


light

caressing
corneas

what more
soul?lys

kærtegner
hornhinder

hvad mere
sjæl?


*


bird
shit

on the window

I can
explainfugle
lort

på vinduet

jeg kan
forklare


*


gnawing
at
wood

the wasp

I could
haven
beengnaver
af
træet

hvepsen

jeg kunne
have
været


*


a spoon

bending in water

(and
gathering
bubbles)

this is how
I was
bornen ske
der
bøjer i vand

(og
samler
bobler)

sådan
blev jeg
født


*


I can do this

step
on
grass

and
smoke


jeg kan gøre dette

træde
græs

og
ryge


*


black
and
white
birds

could I have
a name

and
keep it?sorte
og
hvide
fugle

kunne jeg have
et navn

og
beholde
det?


*


nothingness
or
phlegm

I stirr
(and don't stirr)

my coffee
clockwiseintethed
eller
slime

jeg rører
(eller rører ikke)

i min kaffe
med uret


*


where
the ladder
stood

a shadow ladder

just as goodhvor
stigen
stod

en skyggestige

lige så god


*


for a while
it's
a tree …

I scramble a chair

for the fun
of it


for en stund
er det
et træ …

jeg skramler
med en stol

bare for
sjov


*


the unexpected
yellow leaf

I could sway

in the wind
as welldet uventede
gule blad

jeg kunne også

vaje
i vindenNo comments:

Post a Comment