Sunday, November 24, 2013

rien de tout - Gerald O'Mudd

Found this sequence from May 2012 signed: Gerald O'Mudd
Fandt denne sekvens fra maj 2012 underskrevet: Gerald O'Mudd

nothing, really … / ikk' noget særligtspitting an atom some mucus there and a tree


spytter et atom ud noget slim dér og et træ


:


otherwise engaged one finger taps Bruckner's 9th


optaget til anden side een finger trommer Bruckners 9nde


:


something posing as sky in an idea of a heart


noget der poserer som himmel en ide om et hjerte


:


as I burn seven steps towards the sea


mens jeg brænder syv skridt mod havet


:


my hand in yours or vice-versa a pocket of air


min hånd i din eller vice versa en luftlomme


:


reality tv half the world in a new coma


reality tv halvdelen af verden i en ny koma


:


recession tango and me that hate accordions


recessionstango og mig der hader harmonika


:


a minor mirage statesmen father a jelly-fish


en mindre luftspejling statsmænd bli'r fædre til vandmænd


:


sneaky devils! Higgs-Bosons in the off milk


snu djævle! Higgs-Bosonner i den sure mælk:


a slow death from the word: BE! and diabetes


en langsom død fra ordet: VÆR! og sukkersyge


:


hug me (“hug” = “chop” in my tongue) then run


knus mig (ikke som sten) og løb så


:


don't bother half the Milky Way already decorated


gør dig ingen anstrengelser halvdelen af Mælkevejen er allerede udsmykket


:


some stuff ordered by numbers camels travel in lines

noget er ordnet efter nummer kameler rejser i rækker


:


days in the bar relativity even more relative with peanuts


dage i baren relativiteten endnu mere relativ med peanuts:


“keep it short” a signed X and a boxed animal sound


“gør det kort” underskrevet med X og en dyrelyd i æske


:


giving blood freely the rest is a pawn shop


giver frivilligt blod resten er en pantelåner


:


there's water in everything fishing for redemption in a pocket


der er vand i alting fisker efter forløsning i en lomme


:


“don't mind me” Death drinking in a car park


“tag dig ikke af mig” Døden drikker på en parkeringsplads


:


she wears precisely enough to be nude sunlight


hun har lige nok på til at være nøgen i sollys


:


face it! it's God putting taste in strawberries


indse det! Gud putter smag i jordbær


:


pull down me pants, lassie! subatomic particles on a slow day


træk mine bukser ned, tøsepige! subatomare partikler på en langsom dag


:


“it's a mouthful” the quantum field extends to the next street


“det' en mundfuld” kvantefeltet går helt til næste gade


:


“don't say that” she claims she belongs to a non-laughing god


“sig ikke det!” hun si'r hun tilhører en ikke-grinende gud


:


a language hllwed out by lzinss permafrost and fast-food


et sprog uhlet af dvenskb permafrost og fast-food


:


God Is Great as mortar shells hits the children's ward


Gud er Stor mens mortergranater rammer børneafdelingen


:


rien de tout a politician drops from 60th floor


rien de tout en politiker falder fra 60nde etage
No comments:

Post a Comment