Monday, May 26, 2014

a beginning / en begyndelse

not
that
I care

brown
lilacsikke
at
det rør'
mig

brune
syrener


:


look
swallows

a
super
fluous

state
mentse
svaler

en
over
flødig

be
mærkning


:


we're
not
old
folks

we
state
the
obvious

in
soli
tudevi er
ikke
gamle
mennesker

vi
siger
det
ind
lysende

i
en
som
hed


:

don't
get
too
attached

swallows
and
lilacsknyt
dig
ikke
for
tæt

svaler
og
syrener

:


no
it's not
an allegory
for love

dead
lilacs


nej
det er
ikke
et billede
på kærlighed

døde
syrener


:


don't mention it the swallows don't

nævn ikke det svalerne gør ikke


:


they're
here
and
untouchable

the swallowsde er
her
og
urørlige

svalerne


:


the dark
spots
floating
cross
my eyes

they're swallows?


de mørke
pletter
der flyder
hen over
mine øjne

er de svaler?


:


blocking
the stairs

lilacs
and
death


blokerer
trappen

syrener
og død


:


even
the doc
mentions
them

lilacs
and
swallows


selv
lægen
nævner
dem

syrener
og
svaler

:

piercing
the im
penetrable

swallows


spidder
det u
intrængelige

svaler


:


not
copy
righted

yet

swallow
and
lilacs


ingen
op
havs
rettigheder

endnu

svaler
og
syrener


:


in
a week

they're
history

the
lilacs


om
en uge

er de
historie

syrenerne


:


where's
the argument

swallows


hvor er
diskussionen

svaler


:


making
the air
heavier

in an
instant

lilacs


gør
luften
tungere

på et
øjeblik

syrener


:


like
the air
's not
even
there

swallows


som
om
luften
slet ikke
r der

svaler


:


swift
swifts

there


sejlende
mursejlere

dér


:


the church
looks still
heavier

and
intert

under
the swifts


kirken
ser stadigt
tungere
ud

og
inert

under
mursejlerne


:


don't
think
it's art

to notice
the swallows


tro
ikke
det' kunst

at lægge
mærke til
svalerne


:


yes
in
this
goldilocks
zone

dead
lilacs


ja
i
denne
goldilocks
zone

døde
syrener


:


they're not sleepless the swallows

de er ikke søvnløse svalerne


:


raga
Brindabani
Sarang

the swifts
are no
where

to be seen


raga
Brindabani
Sarang

mursejlerne
er ingen
steder

at se


:


u
can't
cut
a flute
from
them

swallows


du
ka
ikke
skære
en fløjte
af dem

svalerne


:


they
wake
up
scream
ing

swallows


de
vågner
med
et skrig

svaler


:


even
as I
piss

facing
the sun
set

screaming
swifts


selv
mens
jeg pisser

med ansigtet
vendt mod
solnedgangen

skrigende
mursejlere


:


harbingers
of a new
age

Tarkovsky's
swallows


budbringere
for en ny
tid

Tarkovskys
svaler

:

it's the travelling dark and the low flying swallows

det' det rejsende mørke og de lavtflyvende svaler
1 comment: