Wednesday, March 13, 2013

recreating the beast / genskaber det store udyr

sleeping in this field the wheat rots

sover på denne her mark rådner hveden


recreating The Great Beast and adding sugar (sans subtext)

genskaber Det Store Udyr og tilætter sukker (sans undertekst)


half hidden the boat where reason ends

halvt skjult båden hvor fornuften ender


I wear it now the morning meant for ants

jeg har den på nu morgenen bestemt for myrer


into the Great White (teeth and all) a god made from lard

ind den Store Hvide (med tænder og det hele) en gud lavet af fedt


around midday I reshape to a projection of holes

omkring middag omformer jeg mig til en projektion af huller


midday a hatless horse under the big blue

middag en hatteløs hest under det store blå


still less light (than yesterday) leaves sound like waves

stadigt mindre lys (end i går) blade lyder som bølger


winter time for paper bells

vinter tid for papirklokker

No comments:

Post a Comment