Sunday, March 17, 2013

ex "paper bell lessons" / ex "papirklokkens belæringer"

watching The Soundless give birth to language
                                    leave, just leave, and take your place with you
betragter Den Lydløse føde sproget
                                 gå, bare gå, og tag dit sted med dig

No comments:

Post a Comment