Sunday, April 14, 2013

curse / forbandelse

a thousand-year curse
waiting to die
among snowdrops

his mum made all living things
make a promise

an imprint in the grass: fallen angel

knowing it's wrong fantasizing about crows' thoughts

white clothes here
coloured there

typical: the first day of spring
the stench of manure
fills the air
en tusindårsforbandelse
venter på at dø
mellem vintergækker

hans mor fik alt levende
til at afgi' et løfte

et aftryk i græsset: falden engel

vèd det er forkert fantaserer over kragers tanker

hvidt tøj her
farvet dér

typisk: første forårsdag
og gyllestanken fylder
luften

1 comment: