Sunday, September 11, 2011

[hush / shh]

hush little bird!
in an anatomical atlas
no gland called “Home”


shh, lille fugl!
i et anatomisk atlas
ingen kirtel ved navn ”Hjem”

No comments:

Post a Comment